Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC

  /  Feedback   /  JIC

Tại sao bạn lại chọn JIC? JIC có rất nhiều lớp học 1:1 và và có chương trình học sparta mà tôi thích bởi vì nó rất nghiệm khắc, nghĩa là bạn chỉ đươc nói tiếng anh trong khu vực. Thời tiết ở đây rất đẹp và ôn hoà do đó tôi có thể tập trung tốt hơn trong các bài học  because I can focus more in studying English.