Designed and built with care, filled with creative elements

Top

why gip

  /  why gip

VĂN PHÒNG TẠI PHILIPPINES - Hiện tại GIP đang có văn phòng và trung tâm tiếng anh Instant Reader Makati tại thành phố makati. Vì vậy GIP luôn khác biết với các tổ chức khác về việc luôn hỗ trợ kịp thời và giải quyết nhanh các vấn đề cho học viên. Từ việc đón các bạn tại sân bay và hướng dẫn thủ tục lên trường hay tới những vấn đề tại trường thì đội ngũ GIP luôn có thể phản ứng nhanh, đem lại sự an toàn cho