Tìm hiểu về danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh: Cách chia, nhận biết và sử dụng

Ngày 22/06/2024
591 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chia danh từ thành số ít và số nhiều trong tiếng Anh, cách nhận biết và sử dụng chúng một cách chính xác. Nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản về danh từ số ít và số nhiều, các quy tắc chia danh từ, cách nhận biết danh từ số ít và số nhiều, và bài tập thực hành để củng cố kiến thức.

1. Giới thiệu

Danh từ là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh, đó là những từ dùng để chỉ tên, mô tả, định lượng, và chỉ định vật, sự việc hoặc ý tưởng. Trong ngữ pháp tiếng Anh, danh từ thường được sử dụng trong cấu trúc câu và là một trong những loại từ quan trọng nhất trong tiếng Anh.

Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ về danh từ và cách sử dụng đúng danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh, sẽ dễ dẫn đến những sai sót trong việc truyền tải thông tin, giao tiếp và viết văn bản. Vì vậy, việc hiểu rõ về danh từ số ít và số nhiều là rất quan trọng để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Trong phần giới thiệu này, chúng ta đã đề cập tới tầm quan trọng của việc hiểu rõ về danh từ và cách sử dụng danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về các khái niệm này trong các phần tiếp theo của bài viết.

2. Các khái niệm cơ bản về danh từ số ít và số nhiều

a. Định nghĩa danh từ số ít và số nhiều

Danh từ số ít là danh từ chỉ một vật hay một sự việc. Ví dụ: a book (một quyển sách), a pen (một cây bút).

Danh từ số nhiều là danh từ chỉ nhiều vật hoặc nhiều sự việc. Trong tiếng Anh, danh từ số nhiều thường được tạo ra bằng cách thêm “s” hoặc “es” vào cuối danh từ số ít. Ví dụ: books (những quyển sách), pens (những cây bút), cats (những con mèo).

b. Sự khác nhau giữa danh từ số ít và số nhiều

Trong tiếng Anh, sự khác nhau giữa danh từ số ít và số nhiều có thể được thấy rõ ràng trong cách sử dụng của các từ “a” và “the”. “A” được sử dụng với danh từ số ít, trong khi “the” được sử dụng với cả danh từ số ít và số nhiều.

Ví dụ:

 • A book (một quyển sách)
 • The book (quyển sách đó)
 • A cat (một con mèo)
 • The cat (con mèo đó)
 • Books (những quyển sách)
 • The books (những quyển sách đó)
 • Cats (những con mèo)
 • The cats (những con mèo đó)

Ngoài ra, danh từ số nhiều cũng có thể được sử dụng để chỉ một nhóm người hoặc vật cụ thể. Ví dụ: “The Smiths are coming to dinner tonight” (Gia đình Smith sẽ đến ăn tối tối nay).

Tóm lại, trong phần này, chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa của danh từ số ít và số nhiều, cũng như sự khác nhau giữa chúng. Trong các phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng và chia danh từ số ít và số nhiều một cách chi tiết hơn.

3. Các quy tắc chia danh từ số ít và số nhiều

Chia danh từ thành số ít hay số nhiều là một trong những khía cạnh quan trọng trong học tiếng Anh. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những quy tắc cơ bản để chia danh từ thành số nhiều.

a. Những danh từ chỉ cần thêm “s” để chia thành số nhiều

Đây là quy tắc chung nhất để chia danh từ thành số nhiều trong tiếng Anh. Nếu danh từ số ít kết thúc bằng các âm “s”, “x”, “z”, “sh” hoặc “ch”, ta chỉ cần thêm “es” vào cuối danh từ để tạo ra danh từ số nhiều.

Ví dụ:

 • Dress (đầm) → Dresses (đầm đẹp)
 • Box (hộp) → Boxes (các hộp)
 • Buzz (tiếng vo ve) → Buzzes (những tiếng vo ve)
 • Dish (đĩa) → Dishes (các đĩa)
 • Watch (đồng hồ) → Watches (các đồng hồ)

b. Những danh từ cần thay đổi chữ cái cuối cùng để chia thành số nhiều

Nếu danh từ số ít kết thúc bằng các phụ âm khác, ta chỉ cần thêm “s” vào cuối danh từ để tạo ra danh từ số nhiều.

Ví dụ:

 • Book (quyển sách) → Books (những quyển sách)
 • Car (xe hơi) → Cars (các xe hơi)
 • Table (bàn) → Tables (các bàn)
 • Dog (con chó) → Dogs (các con chó)
 • House (ngôi nhà) → Houses (những căn nhà)

c. Những danh từ có dạng riêng để chia thành số nhiều

Trong tiếng Anh, có những danh từ có dạng riêng để chia thành số nhiều. Các trường hợp này bao gồm:

 • Danh từ tận cùng bằng “f” hoặc “fe”: đổi “f” hoặc “fe” thành “v” và thêm “s” để chia thành số nhiều. Ví dụ: knife (dao) – knives (các con dao), life (cuộc sống) – lives (các cuộc sống).
 • Danh từ tận cùng bằng “o”: nếu trước “o” là một phụ âm, chia thành số nhiều bằng cách thêm “es”. Ví dụ: potato (khoai tây) – potatoes (các củ khoai tây), tomato (cà chua) – tomatoes (các quả cà chua). Nếu trước “o” là một nguyên âm, chỉ cần thêm “s”. Ví dụ: studio (phòng thu) – studios (các phòng thu), zoo (sở thú) – zoos (các sở thú).
 • Danh từ tận cùng bằng “y”: đổi “y” thành “i” và thêm “es” để chia thành số nhiều. Ví dụ: city (thành phố) – cities (các thành phố), baby (em bé) – babies (các em bé).

d. Những danh từ có dạng giống nhau cho cả số ít và số nhiều

Một số danh từ tiếng Anh được chia giống nhau cho cả số ít và số nhiều. Những danh từ này không đổi dạng khi chuyển từ số ít sang số nhiều. Ví dụ: fish (cá), deer (nai), sheep (cừu), bison (súc vật có móng guốc), series (loạt), species (loài), và aircraft (máy bay).

e. Các trường hợp đặc biệt

Ngoài các quy tắc chung về chia danh từ số ít và số nhiều, còn có một số trường hợp đặc biệt cần chú ý:

 • Danh từ tên riêng: các danh từ tên riêng không thay đổi khi chuyển từ số ít sang số nhiều. Ví dụ: John (John), Mary (Mary), Paris (Paris), America (Mỹ),…
 • Danh từ không đếm được: các danh từ không đếm được không thể chia thành số nhiều. Ví dụ: water (nước), air (không khí), love (tình yêu), advice (lời khuyên),…
 • Danh từ số ít và số nhiều không có sự khác biệt về hình thức: một số danh từ số ít và số nhiều. Ví dụ: child – children, mouse – mice, tooth – teeth, foot – feet, person – people.

Những danh từ có dạng riêng để chia thành số nhiều:

 • Ví dụ: man – men, woman – women, child – children, foot – feet

Những danh từ có dạng giống nhau cho cả số ít và số nhiều:

 • Ví dụ: fish – fish, sheep – sheep, deer – deer, aircraft – aircraft

Ngoài ra, còn một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như danh từ được mượn từ tiếng nước ngoài hoặc danh từ không có dạng chia riêng rẽ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người học tiếng Anh chỉ cần nắm rõ các quy tắc cơ bản trên để có thể chia đúng danh từ số ít và số nhiều.

4. Cách nhận biết danh từ số ít và số nhiều

a. Những đặc điểm của danh từ số ít và số nhiều

Để nhận biết danh từ số ít và số nhiều, ta cần xác định một số đặc điểm chính của chúng. Một số đặc điểm như sau:

 • Danh từ số ít thường đi kèm với đại từ “a”, “an” hoặc “the”.
 • Danh từ số ít có thể được thêm hậu tố “s” để chuyển sang danh từ số nhiều.
 • Danh từ số nhiều thường được sử dụng với các đại từ số nhiều như “some”, “many”, “a lot of”, “a few”,…
 • Danh từ số nhiều thường được kết hợp với động từ ở dạng số nhiều.
 • Một số danh từ số nhiều có dạng giống với danh từ số ít, ví dụ: sheep (cừu), deer (nai), fish (cá).

b. Những từ chỉ số ít hoặc số nhiều khi đứng cạnh danh từ

Có một số từ thường đi kèm với danh từ số ít hoặc số nhiều để giúp phân biệt chúng:

 • Đi kèm với danh từ số ít: a, an, this, that, one.
 • Đi kèm với danh từ số nhiều: some, many, these, those, several.

Ví dụ:

 • A book (một quyển sách) – One book (một quyển sách) – This book (quyển sách này)
 • Some books (một vài quyển sách) – Many books (nhiều quyển sách) – These books (những quyển sách này)

c. Các trường hợp đặc biệt về danh từ số ít và số nhiều

Có một số trường hợp đặc biệt khi chuyển đổi giữa danh từ số ít và số nhiều như sau:

 • Có một số danh từ giữ nguyên dạng số ít và số nhiều, không chuyển đổi được, ví dụ: sheep (cừu), deer (nai), fish (cá).
 • Một số danh từ có thể sử dụng vừa là danh từ số ít, vừa là danh từ số nhiều, ví dụ: information (thông tin), equipment (thiết bị), news (tin tức).
 • Một số danh từ chỉ có dạng số nhiều và không có dạng số ít, ví dụ: scissors (cây kéo), trousers (quần tây), glasses (kính).

Việc nhận biết danh từ số ít và số nhiều là rất quan trọng để sử dụng chính xác trong văn phong và tránh các lỗi ngữ pháp.

5. Cách sử dụng danh từ số ít và số nhiều

a. Sự khác nhau trong cách sử dụng giữa danh từ số ít và số nhiều

Danh từ số ít và số nhiều được sử dụng trong tiếng Anh với các mục đích khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng của từng loại danh từ.

 • Danh từ số ít: Thường được sử dụng khi nói về một đối tượng hoặc một cái gì đó chỉ có một cái duy nhất. Ví dụ:
  • I have a book. (Tôi có một quyển sách.)
  • She has a cat. (Cô ấy có một con mèo.)
  • He is a doctor. (Anh ấy là một bác sĩ.)
 • Danh từ số nhiều: Thường được sử dụng khi nói về nhiều đối tượng hoặc nhiều cái gì đó. Ví dụ:
  • I have many books. (Tôi có nhiều quyển sách.)
  • She has three cats. (Cô ấy có ba con mèo.)
  • They are doctors. (Họ là những bác sĩ.)

b. Các trường hợp đặc biệt trong cách sử dụng danh từ số ít và số nhiều

Có một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Không sử dụng “a/an” với danh từ số nhiều:
  • I have books. (Tôi có sách.)
 • Sử dụng “the” thay vì “a/an” khi chỉ đến một nhóm cụ thể của đối tượng:
  • The book on the table is mine. (Quyển sách trên bàn là của tôi.)
  • The cats in the garden are playing. (Những con mèo trong vườn đang chơi.)
 • Sử dụng “some” để chỉ sự hiện diện của nhiều đối tượng hoặc số lượng không xác định:
  • Can you give me some water? (Bạn có thể cho tôi một ít nước không?)
  • She needs some help with her homework. (Cô ấy cần một ít sự giúp đỡ với bài tập về nhà của mình.)
 • Sử dụng “any” để hỏi về sự tồn tại của đối tượng hoặc số lượng không xác định:
  • Do you have any books? (Bạn có sách nào không?)
  • Is there any milk in the fridge? (Có sữa nào trong tủ lạnh không?)

Ngoài ra, danh từ số ít và số nhiều còn có vai trò quan trọng trong cấu trúc câu tiếng Anh. Chúng ta sử dụng danh từ số ít hay số nhiều để tạo ra các câu với các thì khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng thì hiện tại đơn (present simple), chúng ta sử dụng danh từ số ít, còn khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (present continuous), chúng ta sử dụng danh từ số nhiều.

Ví dụ:

 • Present simple: I always drink coffee in the morning. (Tôi luôn uống cà phê vào buổi sáng.)
 • Present continuous: They are drinking coffee at the moment. (Họ đang uống cà phê vào lúc này.)

Ngoài ra, danh từ số nhiều cũng được sử dụng trong các trường hợp như đếm số lượng, chỉ ra số lượng không đếm được hoặc để tạo ra sự so sánh.

Ví dụ:

 • Countable: There are three books on the table. (Có ba cuốn sách trên bàn.)
 • Uncountable: I need some advice. (Tôi cần một vài lời khuyên.)
 • Comparison: My house is bigger than yours. (Nhà tôi lớn hơn nhà bạn.)

Nên nhớ rằng việc sử dụng danh từ số ít hay số nhiều phụ thuộc vào cấu trúc câu, thì và ngữ cảnh sử dụng. Việc nắm vững quy tắc chia danh từ số ít và số nhiều là rất quan trọng để sử dụng đúng các danh từ trong từng trường hợp.

6. Bài tập thực hành

Để củng cố kiến thức về danh từ số ít và số nhiều, các bài tập sau đây sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng của mình.

 1. Hãy chia các danh từ sau thành số nhiều:
 • Dog: _____________________________________
 • Box: _____________________________________
 • Baby: _____________________________________
 • Bus: _____________________________________
 • Party: _____________________________________
 1. Hãy chọn danh từ số ít hoặc số nhiều thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:
 • My friends _____ (is/are) planning a trip to Japan next month.
 • The _____ (child/children) are playing in the park.
 • A _____ (dog/dogs) is barking outside.
 • She bought three _____ (dress/dresses) at the store.
 • The _____ (company/companies) is expanding into new markets.
 1. Hãy sử dụng danh từ số ít hoặc số nhiều thích hợp để hoàn thành các câu sau:
 • The _____ (cow/cows) is eating grass in the field.
 • My parents have two _____ (car/cars).
 • A _____ (book/books) is on the table.
 • The _____ (child/children) are playing soccer in the park.
 • She needs to buy new _____ (shoe/shoes) for work.
 1. Hãy sửa các câu sau để chuyển danh từ thành số nhiều:
 • There is a book on the table. -> ______________________________
 • I have a pencil in my bag. -> ______________________________
 • She has a dress for the party. -> ______________________________
 • The bus is coming. -> ______________________________
 • The baby is sleeping. -> ______________________________
 1. Hãy sửa các câu sau để chuyển danh từ thành số ít:
 • Cats are cute animals. -> ______________________________
 • Dogs like to play fetch. -> ______________________________
 • She bought two dresses at the store. -> ______________________________
 • The children are playing in the park. -> ______________________________
 • I have many friends. -> ______________________________

Những bài tập trên sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức về danh từ số ít và số nhiều. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc muốn tìm hiểu thêm, hãy tham khảo thêm tài liệu học tập hoặc hỏi ý kiến của giáo viên hoặc người có kinh nghiệm.

7. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh, bao gồm định nghĩa, sự khác nhau giữa danh từ số ít và số nhiều, các quy tắc chia danh từ số ít và số nhiều, cách nhận biết danh từ số ít và số nhiều, cách sử dụng danh từ số ít và số nhiều và bài tập thực hành.

Danh từ là một phần quan trọng của tiếng Anh và chúng ta sử dụng chúng hàng ngày trong giao tiếp. Hiểu rõ về danh từ số ít và số nhiều sẽ giúp chúng ta tránh được các lỗi sai khi sử dụng danh từ trong văn phong, giao tiếp cũng như trong việc học tập và sử dụng tiếng Anh.

Từ những định nghĩa, quy tắc chia và cách nhận biết danh từ số ít và số nhiều đã được trình bày, chúng ta đã có thể nắm rõ các kiến thức cơ bản về danh từ số ít và số nhiều. Bên cạnh đó, thông qua các ví dụ và lời giải thích, chúng ta cũng hiểu rõ hơn về cách sử dụng danh từ số ít và số nhiều trong các trường hợp khác nhau.

Cuối cùng, việc hiểu rõ về danh từ số ít và số nhiều là rất quan trọng để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có thêm kiến thức và sự tự tin trong việc sử dụng danh từ trong tiếng Anh.

Tin liên quan
Tổng quan về điều kiện du học tại Philippines

Tổng quan về điều kiện du học tại Philippines

Nằm trong vùng Đông Nam Á, Philippines là một quốc gia gồm hơn 7.000 hòn đảo xinh đẹp, hấp dẫn với bầu không khí ấm áp và thân thiện. Đây là đất nước của những ngọn núi lửa, những bãi biển trải dài mịn màng và văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, Philippines còn nổi […]
"At That Time" - Dấu Hiệu Thời Gian Trong Tiếng Anh

"At That Time" - Dấu Hiệu Thời Gian Trong Tiếng Anh

At That Time là một dấu hiệu thời gian trong tiếng Anh, nhưng nó được sử dụng trong những tình huống nào? Cách chia thì và sử dụng at that time như thế nào? Hãy cùng Du Học Philippines tìm hiểu trong bài viết này để có thêm kiến thức về at that time. 1. […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học