Designed and built with care, filled with creative elements

Top
  • Phỏng vấn: Chen Zhang "Lola" từ Trung Quốc Ngày 10 tháng 7 năm 2018 AnJ     Bạn có thể giới thiệu bản thân không? Tôi là Trần Quán. Nhưng bạn cũng có thể gọi

  • HÃY TRÒ CHUYỆN MỘT CHÚT CÙNG PETTER – DU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI PHILIPPINES NÀO!   Bạn có thể vui lòng giới thiệu bản thân? Hãy cho chúng tôi biết bạn đến

  • NHỮNG TRẢI NGHIỆM CỦA DIVA TẠI TRƯỜNG A&J Tính đến thời điểm này, mình đã học ở đây vừa tròn 2 tuần. Mình đăng kí học 12 tuần với khóa Ielts

  • Tôi là Rosemary là học viên của trường Anh ngữ A&J  tại thành phố Baguio, Philippines. Hiện nay tôi đang học khóa học IELTS đảm bảo tại trường ngôi trường