Designed and built with care, filled with creative elements

Top
  • PHỎNG VẤN HỌC VIÊN ANNA TRAN – DU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI BECI ACADEMY HỌC VIÊN: ANNA TRAN (TRẦN THỊ CẨM TÚ) CƠ SỞ: MAIN CAMPUS KHÓA HỌC: SPEED ESL CẤP ĐỘ: BASIC

  •   HỌC VIÊN: ALICIA (LI, SHU PING) CAMPUS : LADY CAMPUS COURSE : SPEED ESL THỜI GIAN: 12 TUẦN QUỐC TỊCH: ĐÀI LOAN   Làm thế nào để bạn tìm ra 'BECI' và tại sao bạn chọn chúng tôi? Khi

  • HỌC VIÊN: :MOMO (AKETA MOMOYO) CAMPUS : LADY CAMPUS KHÓA HỌC  : SPEED ESL THỜI GIAN : 4 TUẦN QUỐC TỊCH : NHẬT BẢN TRÌNH ĐỘ : BASIC 2   Bạn biết đến BECI như thế nào và tại sao bạn

  • HỌC VIÊN: PO (LAI, PO AN) CAMPUS : MAIN CAMPUS KHÓA HỌC  : IELTS CƠ BẢN THỜI GIAN : 12 TUẦN QUỐC TỊCH : TAIWANESE TRÌNH ĐỘ : INTERMEDIATE   Bạn tìm đến BECI như thế nào và tại