A&J Academy khóa học TOEIC

Hàng ngày học viên sẽ học 6 tiết học lớp 1:1 và 3 tiết học lớp tự chọn. Giờ học thường lệ chỉ có lớp 1:1 mà không có lớp nhóm.

Chương trình học được thiết kế linh hoạt theo nguyện vọng của học viên, đồng thời hàng tuần đều có bài kiểm tra nhỏ và bài thi thử (4 tuần/ 1 lần).

  • Lớp 1:1 (6 tiết): TOEIC Reading, TOEIC Listening, TOEIC Speaking, TOEIC Writing (học viên có thể đăng ký thêm lớp học ở văn phòng của trường).
  • Lớp tự chọn (3 tiết): 1 tiết lớp buổi tối (học Speaking, Writing với giáo viên bản ngữ), 30 phút Dictation, 1h kiểm tra từ vựng.
  • Lớp tự chọn được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 5, học viên có thể tham gia tự do. Tuy nhiên, 4 tuần đầu tiên, bắt buộc phải tham gia.

TOEIC GUARANTEE (12 TUẦN, 16 TUẦN)

12 tuần16 tuần
Đảm bảo điểm sốNếu học viên có trình độ 600 điểm trở lên thì đảm bảo tăng 100 điểm trở lên sau khoá học.

Nếu học viên có trình độ dứoi 595 điểm thì đảm bảo tăng 200 điểm trở lên sau khoá học.

Đảm bảo đạt TOEIC 800 dù ở trình độ Sơ cấp

Đăng ký học trong 12 tuần, trường Đảm bảo học viên sẽ tăng được TOEIC 100~200 điểm dù ở bất kỳ trình độ đầu vào nào. Riêng  học viên đăng ký học trong 16 tuần, trường đảm bảo điểm đầu ra là TOEIC 800, không yêu cầu trình độ đầu vào.

Trường hợp học viên chưa có điểm số TOEIC chính thức, mà đăng ký học 12 tuần thì sau khi đến trường sẽ làm bài thi thử.

Đạt được 600 điểm thì trường sẽ đảm bảo học viên có thể tăng 100 điểm trong thời gian học, đạt được dưới 595 điểm thì trường đảm bảo tăng được 200 điểm trong thời gian học.

Trước khi kết thúc khoá học 2 tuần, học viên sẽ tham gia vào kỳ thi TOEIC chính thức (lệ phí do học viên tự đóng), nếu học viên không đạt được kết quả như trường đã cam kết thì các giờ học học phí sau đó sẽ đươc miễn phí.

Tuy nhiên, chi phí địa phương (tiền gia hạn visa, tiền điện nước…) và tiền ở ký túc xá, học viên sẽ phải tự chi trả. (Tiền ở ký túc xá 4 tuần, phòng đơn: 800$, phòng đôi: 700$, phòng ba & bốn: 600$).