Beci Academy khóa học IELTS

1. IELTS Foundation

Đây là chương giúp học viên xây dựng một nền tảng vững chắc cho kỳ thi IELTS, làm quen với các dạng đề thi và cấu trúc bài thi, các chiến lược để đạt điểm cao tronng kỳ thi IELTS.

Lớp 1:1 (4 tiết): IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing

Lớp nhóm (2 tiết): IELTS Speaking, IELTS Listening.

Lớp buổi tối (2 tiết): Tự học hoặc IELTS Mock Test

2. IELTS Guarantee

Khóa học IELTS đảm bảo được xây dựng theo cấu trúc từng bước để người học tiếp thu hiệu quả các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cần có để đạt điểm cao trong bài kiểm tra IELTS. Chương trình được điều chỉnh theo dạng bài mà bạn muốn thi (Học thuật hoặc Tổng quát) và đảm bảo điểm số mục tiêu dựa trên điểm số đầu vào của bạn.

Điểm đầu vàoĐiểm đảm bảo
4.05.5 trở lên
5.06.0 trở lên
5.56.5 trở lên
6.57.0 trở lên
  • Lớp 1:1 (4 tiết): IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing
  • Lớp nhóm (2 tiết): IELTS Speaking, IELTS Listening,
  • Lớp buổi tối (2 tiết): Tự học hoặc IELTS Mock Test.