Beci Academy khóa học tiếng anh thương mại

Mục đích đào tạo khóa học giúp học viên làm quen với môi trường tiếng anh thương mại quốc tế hoặc tham gia các chương trình working holiday tại các quốc gia nói tiếng anh.

Học viên sẽ đạt được những gì sau khi tốt nghiệp khóa học này:

  • Bổ sung vốn từ vựng Tiếng anh thương mại từ cơ bản đến nâng cao
  • Hình thành phong thái tự tin khi giải quyết mọi vấn đề của công việc
  • Thành thục kỹ năng phỏng vấn, soạn thảo văn bản bằng tiếng nah
  • Cơ hội thực tập miễn phí tại các công ty

Thời gian học của khóa tiếng anh thương mại tối thiểu là 4 tuần

  • Lớp 1:1 (4 giờ): speaking, Listening, Reading
  • Lớp nhóm (2 giờ): Writing, thuyết trình
  • Lớp tối (3 giờ): Ngữ pháp, mẫu câu, speaking