Cebu Blue Ocean khóa học giao tiếp ESL

Bao gồm có các khóa học: Light, General, Intensive, Premium ESL và Survival Course. Tùy vào nhu cầu của mình, học viên có thể tùy chọn khóa học tương ứng với số lượng các lớp 1:1 mỗi ngày từ 4 đến 9 giờ.

Số lượng học viên trong các lớp nhóm về nguyên tắc không vượt quá 4, đảm bảo các thành viên trong lớp đều được tham gia phát biểu và trao đổi.

1. Light ESL

Khóa học thích hợp cho các đối tượng học viên muốn có thời gian riêng của bản thân mình. Mỗi ngày học viên chỉ có 4 tiết học thường lệ.

• Lớp 1:1 (4 tiết): Pattern, Speaking, Reading, Listening, Writing
• Lớp nhóm tự chọn: 1-3 giờ. Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.

2. General ESL

Đây là khoá học tiêu chuẩn, cơ bản dành cho học viên mọi trình độ, từ mới bắt đầu đến cao cấp. Đây là khoá học được nhiều học viên lựa chọn nhất ở CBOA.

• Lớp 1:1 (5 tiết): Pattern, Speaking, Listening, Reading, Vocabulary
• Lớp nhóm nhỏ (2 tiết): Writing, Discussion
• Lớp nhóm tự chọn: 1-3 giờ. Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.

3. Survival ESL

Khoá học Surival dành cho những học viên trình độ mới bắt đầu, là những đối tượng học viên mà hoàn toàn không thể giao tiếp với người bản ngữ, là đối tượng mà chưa nắm rõ các ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (ví dụ như không phân biệt được đâu là Chủ ngữ, đâu là Động từ). Nếu kết quả kiểm tra đầu vào của các học viên trình độ dưới mức level 1 theo thang chia trình độ của CBOA sẽ đăng ký tham gia khoá học này, từ Level 2 trở đi, học viên sẽ bắt đầu tham gia từ khoá General ESL. Thời gian tham gia khoá học này là từ 2~4 tuần.

• Lớp học 1:1 (4 tiết): Pronunciation, Vocabulary, Grammar, Pattern
• Lớp học nhóm (2 tiết): Sử dụng giáo trình Survial English nhằm luyện Nghe, Đọc, sử dụng và thực hành qua các hội thoại đơn giản.
• Lớp nhóm tự chọn: 1-3 giờ. Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.

Hoạt động ngoại khoá (Thứ ba của tuần thứ 1 và tuần thứ 3): Tổ chức ngoại khoá tại SM Mall với nội dung học cách sử dụng taxi, đi shopping hỏi giá, hỏi size, màu sắc…, hỏi cách đi đường, cách gọi món trong nhà hàng…

4. Intensive ESL

Khoá học này hoàn toàn không có lớp nhóm, phù hợp với những học viên mong muốn chương trình học bám sát các mục tiêu cá nhân và tốc độ học tập của bản thân.

• Lớp 1:1 (7 tiết): Pattern, Speaking, Reading, Listening, Writing, Vocabulary, Discussion
• Lớp nhóm tự chọn: 1-3 giờ. Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.

5. Premium ESL

Premium ESL cung cấp 9 tiết học thường lệ một ngày. Thích hợp cho những học viên muốn chuyên tập học tập và đạt được kết quả trong thời gian ngắn, dưới 4 tuần Ngoài ra, khi lựa chọn kháo học Premium ESL, ngoài các môn học ESL, học viên cũng được lựa chọn các môn IELTS, TOEIC, Business vào các giờ học thường lệ. Khoá học sẽ giúp học viên vửa cải thiện được tiếng Anh tổng quát vừa tìm hiểu thêm được các môn phục vụ cho các bài thi thi lấy chứng chỉ.

• Lớp 1:1 (9 tiết): Pattern, Speaking, Reading, Listening, Writing, Vocabulary, Discussion + Business, TOEIC, IELTS…
• Lớp nhóm tự chọn (3 giờ): Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba