Cebu Blue Ocean khóa học tiếng Anh nâng cao

1. Khóa học tiếng anh thương mại

Khoá học với nội dung đào tạo tiếng anh thương mại, chú trọng vào hội thoại, giao tiếp, đồng thời bổ sung thêm một số môn học liên quan đến TOEIC.

• Lớp 1:1 (5 tiết): Business Pattern & Expression, Business Writing, Business Discussion, CNN Reading, ESL Discussion.

• Lớp nhóm nhỏ (2 tiết): Presentation, CNN Reading.

• Lớp nhóm tự chọn (2 giờ): Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.

2. Khóa học Tiếng Anh cho trẻ em du học theo gia đình

Khoá học này dành cho trẻ từ 6 đến 15 tuổi du học cùng bố mẹ trong kỳ nghỉ. Nhà trường tọa lạc bên trong một resort sạch sẽ, an ninh tốt rất phù hợp với các gia đình du học cùng con cái.

Tỷ lệ học viên trẻ em được giới hạn ở mức 20% tổng số học viên trong trường vì vậy ngay cả lúc cao điểm, cũng không vượt quá 25 học viên. Các môn học trong khoá này tập trung vào việc nâng cao giao tiếp một cách cân bằng.

Lớp 1:1 (5 tiết): Pattern, Speaking, Listening, Reading, Vocabulary.

Lớp học nhóm (2 tiết): Writing và Discussion.

• Lớp nhóm tự chọn (2 giờ): Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.