Cebu Blue Ocean khóa học Toeic

1. Pre Toeic

Dành cho những học viên mới bắt đầu làm quen với dạng bài thi TOEIC và có kế hoạch tham gia kỳ thi TOEIC trong thời gian tới. Khóa học này có nội dung kết hợp giữa TOEIC và ESL, được thiết kế trong vòng 4 tuần, phù hợp với học viên có trình độ cơ bản đến trung cấp (TOEIC 450 điểm trở lên) hoặc level 1-2 theo thang phân chia trình độ của trường. Thời gian học tối đa là 4 tuần. Từ tuần thứ 5, học viên có thể đổi sang khoá TOEIC.

Lớp học 1:1 (5 tiết): Pre-TOEIC Grammar, Fundamentals of English, Pre-TOEIC Reading, Basic Conversation, TOEIC Vocabulary.

Lớp học nhóm (2 tiết): Phát triển các kỹ năng Listening (Khi số lượng người tham gia ít, 2 tiết nhóm sẽ đổi thành 1 tiết 1:1)

• Lớp nhóm tự chọn (3 giờ): Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.

2. Toeic

Dành cho những học viên có kết quả thi TOEIC từ 550 điểm hoặc IELTS 3.5 trở lên (điểm chính thức hoặc làm bài kiểm tra đầu vào tại trường). Khoá học với nội dung chương trình 80% là liên quan đến TOEIC, 20% còn lại là học các môn học để giao tiếp, phỏng vấn xin việc hay làm việc tại nước ngoài.

Lớp học 1:1 (5 tiết): TOEIC Grammar, TOEIC Vocabulary, TOEIC Reading, ESL Reading, ESL Discussion.

Lớp học nhóm (2 tiết): TOEIC Listening, ESL Listening

• Lớp nhóm tự chọn (3 giờ): Buổi sáng bắt đầu sớm (từ 7 giờ) và buổi chiều tối (từ 17h15).

Các môn học buổi sáng gồm: Listening, Grammar, Vocabulary.

Các môn học buổi chiều tối gồm: Pronunciation (căn bản), Grammar (trung cấp), General Speaking, Job Interview, CNN Listening, Guitar, Zumba.