CELLA khóa học Expresser

Có nhiều trường Anh ngữ tại Philippines nhận học viên đăng ký ngắn hạn từ 1 đến 2 tuần, trong đó có CELLA. Khóa học Expresser thiết kế chương trình học đặc biệt giúp học viên nâng cao trình độ Anh ngữ một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn và chú trọng nhiều vào kỹ năng Speaking.

Bên cạnh đó, vào thứ 6 tuần thứ 2 của khóa học, học viên sẽ tham gia thuyết trình trước các học viên khác quốc tịch, giúp tăng sự dạn dĩ trong việc sử dụng tiếng Anh.

Học viên đăng ký khóa Expresser 1 & 2 sẽ làm bài kiểm tra đầu vào và được hướng dẫn nội quy trong sáng thứ 2 đầu tiên, và nhận lịch học bắt đầu từ chiều thứ 2.

Đối với học viên đăng ký khóa Expresser 1, do khóa học chỉ diễn ra trong 1 tuần nên học viên sẽ được học tăng cường thêm 2 tiết vào sáng thứ 7 trước khi rời khỏi trường.

Khóa học Expresser cam kết cung cấp đủ số tiết học cho học viên thậm chí vào ngày lễ. Nội dung lớp học thuyết trình của khóa này cũng khác với khóa Power Speaking.

1. Expresser 1 (1 tuần)

  • Lớp 1:1 (7 tiết): Speaking & Vocabulary – Expression, Speaking and Pronunciation – Speech practice, Pattern 1, Pattern 2, Speaking & Listening, Speaking & Grammar…
  • Lớp nhóm (2 tiết): Business English, Speaking, Pattern English.
  • Lớp tự chọn (1 tiết): Kiểm tra từ vựng, Xem phim bằng tiếng Anh (17:10 ~ 17:50)

2. Expresser 2 (2 tuần)

Lớp 1:1 (7 tiết): Speaking & Vocabulary – Expression, Speaking and Pronunciation – Speech practice, Pattern 1, Pattern 2, Speaking & Listening, Speaking & Grammar, Speaking & Reading, Speaking and Presentation…

Lớp nhóm (2 tiết): Business English, Speaking, Pattern English.

Lớp tự chọn (1 tiết): Kiểm tra từ vựng, Xem phim bằng tiếng Anh (17:10 ~ 17:50)