CELLA khóa học Power Speaking 6

Khóa học này dành cho các bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe nói trong thời gian ngắn với 6 tiết 1:1 mỗi ngày.

Ngoài 2 môn học chính Speaking và Listening, khóa còn có các môn ESL thuộc chương trình tiếng Anh tổng quát như: Writing, Grammar, Reading, Pronunciation, Vocabulary… Ngoài ra, học viên còn có thể đăng ký học thêm các môn TOEIC, IELTS ở lớp nhóm.

  • Lớp 1:1 (6 tiết): Writing & Grammar, Reading & Vocabulary, Listening & Speaking, Conversational Skills.
  • Lớp nhóm (2 tiết): Grammar, Survival English, Conversational Skills, Pronunciation, Discussion, IELTS Listening, IELTS speaking, TOEIC Listening, TOEIC speaking, Business (English for telephoning, E-mail, Meeting, Presentation), JOB (Working Holiday English), Native English.
  • Lớp tự chọn (1 tiết): Học viên có thể chọn đăng ký tham gia một tiết học tăng cường vào buổi tối với các chủ đề khác nhau do trường tổ chức. Chủ đề và môn học sẽ thay đổi theo từng thời điểm.

Khóa học Power Speaking 4 & 5 cũng có chương trình học tương tự nhưng cấu trúc lớp học có thay đổi, chẳng hạn 4 tiết 1:1 + 4 tiết nhóm hoặc 5 tiết 1:1 + 3 tiết nhóm. Tổng số tiết học chính thức trong ngày vẫn là 8 tiết.

Số học viên tối đa trong lớp nhóm với GV bản ngữ là 8 người. Học viên từ trình độ sơ cấp (Elementary level) có thể tham gia.

Khác với những trường Anh ngữ còn lại ở Philippines, CELLA cho phép học viên khóa ESL được học các môn đặc thù như TOEIC, IELTS, BUSINESS ở tiết nhóm.