CPILS khóa học tiếng anh gia đình

Khóa học thiết kế dành cho các gia đình có ý định học tiếng Anh trong thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ lễ dài hạn, kết hợp du học và trải nghiệm du lịch, khám phá thành phố biển Cebu.

1. PCP Basic

Đây là khóa có thời lượng học khá ít, chỉ với 5 tiết một ngày. Khóa học dành cho những gia đình muốn cân bằng giữa học tập và giải trí, hoặc muốn có nhiều thời gian riêng tư để làm việc cá nhân.

  • Dành cho Bố/ Mẹ hoặc người giám hộ:

Lớp học 1:1 (3 tiết): All skills (tổng quát nhiều kỹ năng nhỏ), Reading, Pronunciation

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Cooperative Learning (Tương tác nhóm, Phát âm, Tiếng Anh theo tình huống…)

  • Dành cho trẻ:

Lớp học 1:1 (2 tiết): Reading and Writing, Listening and Speaking

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Cooperative Learning (Tương tác nhóm, Phát âm, Tiếng Anh theo tình huống…)

Lớp học nhóm lớn 1:15 (1 tiết): Arts and Music

2. PCP Intensive

Khóa học được thiết kế cho các gia đình muốn tập trung nâng cao kỹ năng. Thời lượng học trong ngày khá cao, với 7 tiết học chính thức dành cho bố mẹ, và 9 tiết học chính thức dành cho các con.

  •  Dành cho Bố/ Mẹ hoặc người giám hộ (Khóa ESL Plus):

Lớp học 1:1 (4 tiết): All skills (tổng quát nhiều kỹ năng nhỏ), Reading, Writing, Vocabulary

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Cooperative Learning (Tương tác nhóm, Phát âm, Tiếng Anh theo tình huống…)

Lớp học nhóm 1:8 (1 tiết): 1 giáo viên bản ngữ 8 học viên, môn học General English

Lớp luyện Nghe (1 tiết): Sử dụng tài liệu nghe trong nhiều lĩnh vực để nâng cao kỹ năng Nghe

Lớp học đặc biệt (1 tiết): Môn học lớp đặc biệt có thể chọn Movie, Pops English, TOEIC hoặc Pronunciation… Học viên không bắt buộc phải tham gia.

  • Dành cho trẻ (Khóa Premier Junior):

Lớp học 1:1 (5 tiết): Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (1 tiết): Speech and Dictation

Lớp học nhóm 1:8 (2 tiết): 1 giáo viên bản ngữ 8 học viên, môn học General English

Lớp học nhóm lớn 1:15 (1 tiết): Arts and Music

Lớp học đặc biệt/ Tự học (3 giờ): Học viên có thể chọn 3 giờ tự học từ 18:40~21:30 hoặc 2 giờ tự học và 1 giờ lớp đặc biệt. Môn học lớp đặc biệt có thể chọn Movie, Pops English, TOEIC hoặc Pronunciation…

*Lưu ý: Trường hợp không đủ học viên Juniors để mở lớp nhóm thì khóa Premier Junior sẽ thay bằng 7 tiết học 1:1.