CPILS khóa học tiếng anh thương mại

Khóa học nhắm vào việc làm tăng khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như sự tự tin trong giao tiếp công sở và trong môi trường thương mại, bao gồm phát triển từ vựng thương mại, giao tiếp trong công sở, kỹ năng thuyết trình và phản hồi, phỏng vấn xin việc, làm báo cáo…

Khóa học chia làm 3 trình độ khác nhau: Basic – Intermediate – Advanced tùy thuộc đầu vào của mỗi học viên.

1. Basic Business (Dành cho học viên có trình độ sơ cấp)

Lớp học 1:1 (4 tiết): Socializing 1, Presentation, 2 tiết tự chọn gồm: Phát âm, Tuyển dụng, Tương tác, Từ vựng chuyên ngành

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Workplace Vocabulary, Business Grammar

Lớp học nhóm 1:8 (1 tiết): Lớp học với giáo viên bản ngữ: Business Conversation

Lớp học nhóm lớn (2 tiết): General Listening, CNN/ Flipboard

Lớp học đặc biệt/ Tự học (3 giờ): Học viên có thể chọn 3 giờ tự học từ 18:40~21:30 hoặc 2 giờ tự học và 1 giờ lớp đặc biệt. Môn học lớp đặc biệt có thể chọn Movie, Pops English, TOEIC hoặc Pronunciation…

2. Intermediate Business (Dành cho học viên có trình độ trung cấp)

Lớp học 1:1 (4 tiết): Meetings and Negotiations, Presentation, 2 tiết tự chọn gồm: Công nghệ viễn thông, Giao tiếp xã hội 2, Email và memo trong kinh doanh, Từ vựng chuyên ngành, Từ vựng kinh doanh.

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Research and reporting, Business Cultures

Lớp học nhóm 1:8 (1 tiết): Lớp học với giáo viên bản ngữ: Business Discussion and Debate

Lớp học nhóm lớn (2 tiết): Business Grammar & Pronunciation, CNN/ Flipboard

Lớp học đặc biệt/ Tự học (3 giờ): Học viên có thể chọn 3 giờ tự học từ 18:40~21:30 hoặc 2 giờ tự học và 1 giờ lớp đặc biệt. Môn học lớp đặc biệt có thể chọn Movie, Pops English, TOEIC hoặc Pronunciation…

3. Advanced Business (Dành cho học viên có trình độ cao cấp)

Lớp học 1:1 (4 tiết): Speech, Telecommunication, 2 tiết tự chọn gồm đàm phán và xử lý tình huống, Email và quảng cáo, Từ vựng chuyên ngành.

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Public Speaking, Product/ Service Advertising

Lớp học nhóm 1:8 (1 tiết): Lớp học với giáo viên bản ngữ: Business Discussion and Debate

Lớp học nhóm lớn (2 tiết): Business Articles/ News, CNN/ Flipboard

Lớp học đặc biệt/ Tự học (3 giờ): Học viên có thể chọn 3 giờ tự học từ 18:40~21:30 hoặc 2 giờ tự học và 1 giờ lớp đặc biệt. Môn học lớp đặc biệt có thể chọn Movie, Pops English, TOEIC hoặc Pronunciation…