Help Clark khóa học giao tiếp ESL

1. Lớp ESL thông thường

Đây là khóa học giao tiếp căn bản dành cho những học viên có trình độ sơ cấp. Chương trình học chủ yếu sẽ tập trung phát triển đồng đều 4 kỹ năng chính. Chương trình học bao gồm:

  • 4 lớp 1:1
  • 2 lớp 1:4
  • 1 lớp kiểm tra từ vựng
  • 2 lớp đặc biệt bao gồm 1 lớp bắt buộc và 1 lớp tự chọn

Đối với lớp học đặc biệt, trường sẽ đưa ra 7-8 môn học khác nhau. Tùy thời điểm mà các môn học sẽ được thay đổi. Học viên bắt buộc phải tham gia ít nhất 1 lớp đặc biệt mỗi ngày.

2. Lớp Speaking Intensive

Đây là khóa học tăng cường dành cho học viên muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp. So với khóa ESL cơ bản, khóa học này có thời lượng học 1:1 nhiều hơn. Từ đó nâng cao kỹ năng nghe nói cho học viên có nhu cầu.

Chương trình học mỗi ngày bao gồm

  • 5 lớp 1:1
  • 2 lớp 1:4
  • 1 lớp kiểm tra từ vựng
  • 2 lớp đặc biệt bao gồm 1 lớp bắt buộc và 1 lớp tự chọn