Help Clark khóa học IELTS

1. Khóa học IELTS cơ bản

Đây là khóa học chứng chỉ tiếng anh quốc tế danh cho học viên có trình độ nhất định, có nhu cầu du học hoặc định cư ở các nước phát triển. Chương trình học chủ yếu tập trung vào 4 kỹ năng cơ bản, kèm theo các kỹ thuật làm bài thi. Từ đó giúp học viên tối đa hóa điểm số trong kì thi chính thức.

Chương trình học bao gồm

  • 4 lớp 1:1
  • 2 lớp 1:4
  • 1 lớp kiểm tra từ vựng
  • 2 lớp đặc biệt bao gồm 1 lớp bắt buộc và 1 lớp tự chọn

2. Khóa học IELTS Guarantee

Tương tự TOEFL đảm bảo, khóa học IELTS đảm bảo diễn ra trong 12 tuần. Trường cam kết mức điểm đầu ra như bạn mong muốn

Chương trình học bao gồm

  • 4 lớp 1:1
  • 2 lớp 1:4
  • 30 phút kiểm tra từ vựng
  • 1 lớp đặc biệt
  • 3 giờ tự học bắt buộc