Help Clark khóa học TOEIC

Đây là khóa học chứng chỉ tiếng anh quốc tế danh cho học viên có trình độ trung cấp trở lên. Chương trình học chủ yếu tập trung vào 4 kỹ năng cơ bản, kèm theo các kỹ thuật làm bài thi. Từ đó giúp học viên tối đa hóa điểm số trong kì thi chính thức.

Chương trình học bao gồm

  • 4 lớp 1:1
  • 2 lớp 1:4
  • 1 lớp kiểm tra từ vựng
  • 2 lớp đặc biệt bao gồm 1 lớp bắt buộc và 1 lớp tự chọn