Help Longlong khóa học giao tiếp

1. ESL

Cấu trúc giờ học: 4 tiết 1:1, 2 tiết 1:4 với GV Filipino, 1 tiết kiểm tra từ vựng, 1 tiết Special bắt buộc và 1 tiết Special tự chọn. Số giờ học một ngày là 9 tiết.

2. Speaking Intensive

Về cơ bản, chương trình học giống với khóa ESL nhưng được tăng cường thêm tiết 1:1 dành cho các học viên muốn luyện nói Speaking nhiều hơn.

Cấu trúc giờ học:  5 tiết 1:1, 2 tiết 1:4 với GV Filipino,1 tiết kiểm tra từ vựng, 1 tiết Special bắt buộc và 1 tiết Special tự chọn. Số giờ học một ngày là 10 tiết.

Lớp 1:1 (4-5 tiết): Học theo giáo trình của nhà trường. Học viên được tự do lựa chọn trong các môn học sau: Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar, Vocabulary, Pronunciation…, đặc biệt là những môn mà bản thân còn yếu và muốn cải thiện. Đối với các học viên sơ cấp, chương trình học sẽ do nhà trường quy định sẵn.

Lớp nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): Chủ yếu là các môn Reading, Listening.

Lớp đặc biệt (2 tiết): Thời gian: 17:05~17:45, 18:20~19:00, từ thứ 2 đến thứ 5. Bắt buộc phải tham gia vào 1 tiết. Trường cung cấp (6) môn học như Speaking & Grammar, Grammar & Writing, Dance, Guitar…. Tuỳ vào từng thời điểm mà nội dung giờ học thay đổi như Essential Grammar for Academic writing, Speak up, Real English…

Kiểm tra từ vựng: Từ 20:00~20:30