Monol khóa học Leap English

Với khóa học này, mỗi học viên đều có một Giáo Viên Hướng Dẫn. Giáo viên sẽ cùng bạn tạo ra một chương trình học phù hợp nhất với khả năng và thực lực của bạn nhất. Giáo viên cũng bám sát theo tiến độ của bạn suốt quá trình học và điều chỉnh cho phù hợp nếu có sự sự thay đổi.

Mỗi học viên đều phải trải qua bài thẩm định đầu vào, qua bài này học viên sẽ được Giáo Viên Hướng Dẫn chỉ ra nhưng điểm mạnh điểm yếu của bản thân dựa vào đó thiết lập một giáo trình tốt nhất và phù hợp nhất.

Đặc điểm tiêu biểu của khóa học này là mức độ linh hoạt cực kỳ cao, học viên có thể dễ dàng yêu cầu, tùy chỉnh môn học theo mong muốn của bản thân. Mỗi ngày, học viên sẽ có 5 tiết 1:1 và 1 tiết tư vấn, theo dõi hiệu quả của chương trình mà nhà trường thiết kế.

Sẽ có hai giáo viên được chỉ định giảng dạy suốt các tiết học trên trong đó học viên được chỉ định 1 giáo viên chính. Ngoài ESL, các môn học của IELTS, TOEIC, BUSINESS cũng có thể được đưa vào chương trình LEAP.

5 tiết lớp 1:1: Lựa chọn các môn Listening&Speaking, Reading, Writing, Pronunciation, TOEIC, IELTS, Business…

1 tiết tư vấn chương trình: Học viên sẽ có buổi tư vấn nội dung học với giáo viên chủ nhiệm để điều chỉnh môn học phù hợp.

Khoá học chỉ áp dụng cho học viên đang theo học tại trường (Không áp dụng cho đăng ký khi chưa nhập học). Xin vui lòng liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.