Philinter khóa học giao tiếp ESL

1. General ESL

Đây là khoá học tiêu biểu của PHILINTER bên cạnh khoá IPS. Chương trình giảng dạy tập trung vào hội thoại, cần bằng các kỹ năng tiếng Anh. Nhà trường biên soạn chương trình có nhiều nét thu hút, giúp việc học tập trở nên hào hứng hơn.

– 4 tiết lớp 1:1: Listening & Speaking, Reading & Vocabulary, Speaking & Pronunciation, Grammar & Writing

–  2 tiết lớp nhóm nhỏ: Vocabulary for Speaking, Speaking for Conversation, Pronunciation, Grammar, Interactive Listening, Power Multimedia Class

– 2 tiết nhóm lớn: Pattern English, Fundamental Vocabulary, Premium English, Listening & Speaking, IPA Transcription, Supplemental Vocabulary, News & Trends.

– 2 tiết lớp tự chọn (Thứ 7): Lớp diễn ra từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Học viên học nghe bản tin, thảo luận về các chủ đề khác nhau. Nội dung lớp học thay đổi sau mỗi 8 tuần.

Nếu học viên chọn thêm lớp buổi tối (Thứ 2 đến thứ 5): Từ 6:30~7:30pm sau giờ ăn tối chi phí 50 USD/ 2 tuần học.

2. Intensive ESL

Khoá học này có nhiều hơn 1 tiết so với khoá General ESL, phù hợp cho học viên du học từ 12 tuần trở xuống.

– 5 tiết lớp 1:1: Listening & Speaking, Reading & Vocabulary, Speaking & Pronunciation, Grammar & Writing

– 2 tiết lớp nhóm nhỏ: Vocabulary for Speaking, Speaking for Conversation, Pronunciation, Grammar, Interactive Listening, Power Multimedia Class

– 2 tiết lớp nhóm lớn: Pattern English, Fundamental Vocabulary, Premium English, Listening & Speaking, IPA Transcription, Supplemental Vocabulary, News & Trends.

– 2 tiết lớp tự chọn (Thứ 7): Lớp diễn ra từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Học viên học nghe bản tin, thảo luận về các chủ đề khác nhau. Nội dung lớp học thay đổi sau mỗi 8 tuần.

Nếu học viên chọn thêm lớp buổi tối (Thứ 2 đến thứ 5): Từ 6:30~7:30pm sau giờ ăn tối chi phí 50 USD/ 2 tuần học.