Philinter khóa học IELTS

1. IELTS Foundation

Khoá học dành cho những học viên lần đầu tiếp xúc với IELTS. Hầu hết các môn học đều liên quan đến những bộ môn trong IELTS và trình độ đầu vào được yêu cầu là từ 3.0 hoặc TOEIC 450 trở lên. Chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khoá này trong khoảng 4 tuần trước khi bắt đầu học IELTS chính thức.

– 4 tiết lớp học 1:1: IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing, IELTS Speaking.

– 2 tiết lớp học nhóm nhỏ: IELTS Grammar, IELTS Reading, IELTS Writing, IELTS Speaking.

– 2 tiết lớp học nhóm lớn: Listening & Speaking, Fundamental Vocabulary, Pattern English, News & Trends (CNN, TED), Supplemental Vocabulary.

– 2 tiết lớp tự chọn (Thứ 7): Lớp diễn ra từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Học viên học nghe bản tin, thảo luận về các chủ đề khác nhau. Nội dung lớp học thay đổi sau mỗi 8 tuần.

Nếu học viên chọn thêm lớp buổi tối (Thứ 2 đến thứ 5): Từ 6:30~7:30pm sau giờ ăn tối chi phí 50 USD/ 2 tuần học.

2. IELTS Pro

Khoá học dành cho học viên nhắm đến mục tiêu nâng cao điểm số, cải thiện các kỹ năng thực tế. Với những giáo viên giỏi nhất, trường mang lại một chương trình học toàn diện, 10 giờ mỗi ngày. Học viên có trình độ từ 4.0 trở lên hoặc tương đương có thể đăng ký khoá học này.

– 4 tiết lớp 1:1: IELTS Writing Task 1 & 2, IELTS Speaking, IELTS Personalized (Chọn các môn học còn yếu hoặc theo yêu cầu của học viên)

– 4 tiết lớp nhóm nhỏ: lELTS Listening & Review, IELTS Reading 1 & 2.

– 2 tiết lớp nhóm lớn: Listening & Speaking, Pattern English, News & Trends (CNN, TED), Supplemental Vocabulary.

Nếu học viên chọn thêm lớp buổi tối (Thứ 2 đến thứ 5): Từ 6:30~7:30pm sau giờ ăn tối chi phí 50 USD/ 2 tuần học.

3. IELTS PRO Đảm bảo (12 tuần)

Chương trình giảng dạy và phương pháp gần giống với IELTS Pro nhưng học viên phải đăng ký ít nhất 12 tuần và có yêu cầu điểm đầu vào cụ thể.

Điểm đầu vào

IELTS Pro Đảm bảo 5.5IELTS Pro Đảm bảo 6.0IELTS Pro Đảm bảo 7.0
IELTS 4.0 / TOEIC 620 điểm / Philinter Level 301 trở lênIELTS 5.0 / TOEIC 720điểm / Philinter Level 301+ trở lênIELTS 6.5 /

Philinter Level 401 trở lên