Pines Academy khóa học TOEFL

Là khóa học giúp học viên ôn luyện để tăng điểm số TOEFL chính thức. Hiện tại không có quá nhiều trường Anh ngữ tại Philippines cung cấp khóa học TOEFL. Trong đó PINES Chapis và HELP Longlong là hai trường Anh ngữ cung cấp khóa học TOEFL chất lượng nhất tại Baguio.

Yêu cầu đầu vào: TOEIC 750 hoặc IELTS 4.5 trở lên.

Lớp học 1:1 (4 tiết): TOEFL Speaking, TOEFL Writing, Odds & Ends.

Lớp học 1:4 (4 tiết): TOEFL Reading, TOEFL Writing, TOEFL Listening

Lớp tự chọn (tham gia có trả phí): Lớp buổi sáng (7:20~8:05) Listening & Dictation, Video Dictation; Lớp buổi tối: (20:00~20:45) Guitar Class, Vocabulary Master, Pronunciation.

Tự học bắt buộc 1 giờ 30 phút