Pines Academy khóa học Toeic

1. TOEIC thông thường

Là khóa học giúp học viên ôn luyện để tăng điểm số TOEIC chính thức. Học viên sẽ được đội ngũ giáo viên chất lượng cao hướng dẫn nhiện tình và kỹ lưỡng để đạt được mức tăng điểm số cao nhất trong thời gian ngắn.

Yêu cầu đầu vào: TOEIC 670 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Lớp học 1:1 (4 tiết): TOEIC Reading, TOEIC Listening, TOEIC Grammar, Discussion

Lớp học 1:4 (4 tiết): TOEIC Listening, TOEIC Reading

Lớp tự chọn (tham gia có trả phí): Lớp buổi sáng (7:20~8:05) Listening & Dictation, Video Dictation; Lớp buổi tối: (20:00~20:45) Guitar Class, Vocabulary Master, Pronunciation.

Tự học bắt buộc 1 giờ 30 phút

2. TOEIC Speaking

Khóa học này chuyên về TOEIC Speaking, thúc đẩy kỹ năng Nói và diễn đạt trong những ngữ thực tế và tình huống hàng ngày. Khóa học dành này dành cho những học viên muốn tăng điểm số TOEIC Speaking trong thời gian ngắn.

Lớp học 1:1 (4 tiết): TOEIC Speaking 1, TOEIC Speaking 2, TOEIC Speaking 3

Lớp học 1:4 (4 tiết): TOEIC Speaking Tactics, TOEIC Speaking Pattern, Speak Up (Và một số môn khác liên quan đến TOEIC Speaking)

Lớp tự chọn (tham gia có trả phí): Lớp buổi sáng (7:20~8:05) Listening & Dictation, Video Dictation; Lớp buổi tối: (20:00~20:45) Guitar Class, Vocabulary Master, Pronunciation.

Tự học bắt buộc 1 giờ 30 phút