Pines Academy khóa học trẻ em

Đây là khoá học dành cho học viên nhỏ tuổi, có phụ huynh/ người giám hộ đi kèm và học chung. Phụ huynh/ người giám hộ có thể lựa chọn đăng ký bất kỳ khoá học nào tại PINES Main, còn các em nhỏ sẽ có lịch học như sau:

Lớp 1:1 (5 tiết): Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar. (Học viên sẽ có từ 2-3 tiết tập trung cho kỹ năng nói)

Lớp 1:4 (2 tiết, 1 lớp 3-4 học viên): General Conversation, Discussion, Pattern English, Listening, Writing…

Lưu ý: Phụ huynh/ người giám hộ sẽ ở cùng phòng ký túc xá với con em của mình.