Wales khóa học IELTS

1. Khóa học IELTS thông thường

Là khóa học giúp học viên ôn luyện để tăng điểm số IELTS chính thức cũng như tăng cường các kỹ năng khác trong tiếng Anh một cách toàn diện.

Lớp học 1:1 (5 tiết): IELTS Speaking, IELTS Writing (2 giờ), Discussion

Lớp học 1:4 (2 tiết): IELTS Listening, IELTS Reading

2. Khóa học Jr.IELTS 

Lớp học 1:1 (6 tiết): IELTS Speaking, IELTS Writing (2 giờ), Discussion

Lớp học 1:4 (2 tiết): IELTS Listening, IELTS Reading