API Beci Main Campus hoạt động ngoại khóa

API Beci Main Campus hoạt động ngoại khóa

API BECI Main Campus Hoạt Động Ngoại Khóa Song song với việc học tập, Beci Academy còn tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho học viên. Học mà không chơi thì còn gì thú vị nữa phải không nào!
Ngày 30/03/2022
API BECI Main Campus nhà ăn

API BECI Main Campus nhà ăn

API BECI main campus nhà ăn Nhà ăn được thiết kế với phong cách tối giản, các bữa ăn luôn được đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho các học viên nữ sau những giờ học căng thẳng trên lớp.
Ngày 30/03/2022
Tòa nhà hành chính của API BECI Main Campus

Tòa nhà hành chính của API BECI Main Campus

Mỗi trường anh ngữ đều có riêng khu vực hành chính để xử lý các công việc liên quan đến học viên, việc đào tạo trong trường. Vì vậy, khi có bất kỳ vấn đề gì cần Tòa nhà hành chính bao gồm: Văn phòng Quản lý BECI, Văn phòng Giáo vụ và Văn phòng […]
Ngày 29/03/2022