API BECI Main Campus cơ sở vật chất khác

API BECI Main Campus cơ sở vật chất khác

Ngoài các khu vực phục vụ cho việc học tập thì tại trường Beci không thể thiếu các cơ sở vật chất tiện nghi khác như: Spa, phòng gym, khu giặt đồ,… để đảm bảo học viên có khoảng thời gian học tập và thư giãn tuyệt vời. Khu vực tự học Ngoài những giờ […]
Ngày 29/03/2022