Hội đồng Anh

Trường Anh ngữ CELLA trở thành đối tác của Hội đồng Anh

Trường Anh ngữ CELLA trở thành đối tác của Hội đồng Anh

Kể từ tháng 06/2022, trường Anh ngữ CELLA trở thành đối tác chính thức của British Council (Hội đồng Anh) – Đơn vị thi IELTS được công nhận trên toàn thế giới. Sự kiện này đánh dấu một bước rất quan trọng giúp trường Anh ngữ CELLA càng đẩy mạnh được vị thế sẵn có […]
Ngày 30/07/2022