Khóa học HELP Longlong

Các khóa học tiếng Anh của trường Help Longlong

Các khóa học tiếng Anh của trường Help Longlong

Tương tự như các trường Anh ngữ tại Philippines, trường HELP Longlong cũng cung cấp đầy đủ các khóa học phổ biến. Ví dụ như khóa học giao tiếp, khóa học luyện thi chứng chỉ… Chi tiết về từng khóa học sẽ được đề cập ngay trong bài viết dưới đây. 1. Khóa học giao […]
Ngày 20/05/2022
0355.931.031 Đăng ký học