Giới thiệu ký túc xá trường CELLA

Giới thiệu ký túc xá trường CELLA

Tìm hiểu về môi trường học tập tại trường Anh ngữ CELLA, bạn cũng đừng quên tham khảo thông tin về ký túc xá của trường. 1. Giới thiệu về kí túc xá trường CELLA Trường Anh ngữ CELLA bao gồm 3 khu vực ký túc xá tại 2 Campus Premium và Uni. Với số […]
Ngày 08/07/2022