lịch học

Học viên quay trở lại học tiếng anh tại trường Pines

Học viên quay trở lại học tiếng anh tại trường Pines

Trường Pines đã sẵn sàng mở cửa đón học viên quay trở lại trường học để tiếp tục chinh phục tiếng anh. Vậy các bạn học viên đã sẵn sàng hay chưa? 1. Thời gian mở cửa trường 1.1. Ngày khai giảng Trường Pines chính thức khai giảng vào ngày 01/04/2022, sẵn sàng cho hàng […]
Ngày 27/06/2022