lộ trình

Lộ trình đạt 6.0 IELTS trong 6 tháng từ con số 0

Lộ trình đạt 6.0 IELTS trong 6 tháng từ con số 0

Với lộ trình học IELTS dành cho người mất gốc, bạn phải đi theo trình tự dưới đây: Củng cố nền tảng kiến thức IELTS Cải thiện cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing Tập trung luyện đề 2.1. Giai đoạn 1: Củng cố kiến thức nền tảng Dưới đây là các mức tiêu […]
Ngày 28/03/2022