Lớp học của API Beci Main Campus

Lớp học của API Beci Main Campus

Trong quá trình du học tiếng anh tại Philippines, học viên sẽ dành phần lớn thời gian để tham gia các lớp học bao gồm lớp học 1:1, lớp học nhóm và lớp học tự chọn. Lớp học của API BECI Main Campus Lớp học cho 1 giảng viên và 1 học viên dạng hình […]
Ngày 30/03/2022