lớp học Semi-Sparta

Đánh giá về lớp học tiếng anh Semi-Sparta tại Philippines

Đánh giá về lớp học tiếng anh Semi-Sparta tại Philippines

Semi-Sparta là một mô hình lớp học phổ biến tại trường Pines và các trường anh ngữ khác. Vậy chất lượng thực sự của lớp học này như thế nào? 1. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Xin chào, tôi là Andy. Hiện tôi đang làm việc cho một […]
Ngày 29/06/2022