mở cửa trở lại

Những đổi mới của trường Anh ngữ Monol sau đại dịch

Những đổi mới của trường Anh ngữ Monol sau đại dịch

Nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo và dịch vụ, trường Monol không ngừng nâng cấp để cung cấp chương trình giáo dục tốt nhất cho từng bạn học viên. 1. Thời gian mở cửa trở lại Theo như thông báo chính thức từ trường anh ngữ Monol, học viên sẽ được học tập trở […]
Ngày 30/06/2022