Phương pháp Callan

Tìm hiểu về phương pháp dạy học tiếng Anh Callan

Tìm hiểu về phương pháp dạy học tiếng Anh Callan

Phương pháp Callan còn được gọi là The Callan Method đang là một trong những cách học tiếng Anh được áp dụng phổ biến tại các trường Anh ngữ Philippines. Trong quá trình học tập và trải nghiệm, học viên cho rằng phương pháp Callan mang lại hiệu quả gấp tới 4 lần so với […]
Ngày 31/07/2022
0355.931.031 Đăng ký học