tiền Philippines

Những hiểu biết về tiền và cách sử dụng tiền tại Philippines

Những hiểu biết về tiền và cách sử dụng tiền tại Philippines

Việc chi tiêu tiền tại Philippines có lẽ là một trong những thắc mắc lớn nhất trong vấn đề sinh hoạt. Bài viết dưới đây của GIP sẽ giúp bạn xóa tan mọi thắc mắc đó. 1. Tiền ở Philippines như thế nào? Đơn vị tiền tệ chính thức của Philippines là đồng pê-sô (peso […]
Ngày 19/05/2022