trang phục Barong Tagalog

Tìm hiểu về trang phục truyền thống Philippines – Barong

Tìm hiểu về trang phục truyền thống Philippines – Barong

Nếu có cơ hội được thử trên mình bộ trang phục truyền thống Philippines bạn sẽ cảm nhận được những thông điệp, bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng đường may, mũi chỉ. Với Philippines, trang phục truyền thống còn là cầu nối, là biểu tượng cho sự hòa hợp trong tình cảm […]
Ngày 02/09/2022
084.8484.777 Đăng ký học