Chương trình trao đổi ngôn ngữ Beci the Cafe

Chương trình trao đổi ngôn ngữ Beci the Cafe

Bên cạnh những lớp học được thiết kế với tần suất cao, trường Beci cũng không quên xây dựng các hoạt động để học viên giao lưu cùng nhau như chương trình trao đổi ngôn ngữ. Mục tiêu Sau khi kết thúc khóa học tiếng anh, học viên có thể học được ngôn ngữ mới […]
Ngày 29/03/2022