Trường học tiếng Anh là gì?

Ngày 20/05/2024
753 lượt xem

Trường học tiếng Anh là School. Là một nơi để học hỏi và giáo dục, bao gồm các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường cao đẳng/đại học. Nó có thể là một trường công lập hoặc riêng, và có thể chuyên dạy một loạt các môn học khác nhau.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến trường học

 • School: trường học
 • Institution: trường học, tổ chức
 • Academy: học viện
 • College: trường đại học
 • University: đại học
 • Campus: khuôn viên trường học
 • Curriculum: chương trình học
 • Classroom: phòng học
 • Lecture: bài giảng
 • Homeroom: phòng học của giáo viên chủ nhiệm.
 • school year: năm học
 • semester: học kì
 • curriculum: chương trình giáo dục
 • teacher: giáo viên
 • student: học sinh
 • principal: giám đốc trường học
 • education: giáo dục
 • degree: bằng cấp
 • diploma: bằng tốt nghiệp

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến trường học

 • “I go to school every day.” (Tôi đi học hằng ngày.)
 • “My school is located in the city center.” (Trường học của tôi nằm ở trung tâm thành phố.)
 • “I study at a high school.” (Tôi học ở một trường trung học.)
 • “I graduated from college last year.” (Tôi tốt nghiệp đại học năm ngoái.)
 • “I’m going to enroll in a university next semester.” (Tôi sẽ đăng ký vào một trường đại học vào học kỳ tới.)
 • “The school has a great library and state-of-the-art facilities.” (Trường có một thư viện tuyệt vời và cơ sở vật chất hiện đại.)
 • “I have a class with my friends in the morning and another class in the afternoon.” (Tôi có một lớp học với bạn bè của tôi vào buổi sáng và một lớp học khác vào buổi chiều.)
 • “My school offers many extracurricular activities such as sports, music, and drama.” (Trường tôi cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa như thể thao, âm nhạc và kịch.)
 • “I’m excited to start my first day of school.” (Tôi rất hào hứng để bắt đầu ngày đầu tiên đi học.)
 • “I want to continue my education and get a graduate degree from this school.” (Tôi muốn tiếp tục con đường học vấn của mình và lấy bằng tốt nghiệp từ trường này.)

3. Bài viết về trường học bằng tiếng Anh

A school is a place where students go to learn and receive education. It is usually divided into different levels, such as elementary, middle, and high school. Schools often have a variety of programs and classes, such as science, math, English, history, and more. They may also offer extracurricular activities, such as sports teams and clubs. Schools are usually run by a principal or headmaster, and are staffed by teachers and other educators. They provide a safe and nurturing environment for students to grow and develop, both academically and personally.

Hướng dẫn dịch

Trường học là nơi học sinh đến học và được giáo dục. Nó thường được chia thành các cấp độ khác nhau, chẳng hạn như tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các trường thường có nhiều chương trình và lớp học khác nhau, chẳng hạn như khoa học, toán, tiếng Anh, lịch sử, v.v. Họ cũng có thể cung cấp các hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như các đội và câu lạc bộ thể thao. Các trường thường được điều hành bởi một hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng, và được biên chế bởi các giáo viên và các nhà giáo dục khác. Họ cung cấp một môi trường an toàn và nuôi dưỡng để học sinh trưởng thành và phát triển, cả về mặt học thuật và cá nhân.

Tin liên quan
Học tiếng Anh tại Philippines theo mô hình Sparta

Học tiếng Anh tại Philippines theo mô hình Sparta

Tại Philippines, 30% các trường Anh ngữ hoạt động theo mô hình Sparta và 70% theo mô hình Semi-Sparta. Bài viết này, GIP sẽ giới thiệu cho các bạn về mô hình Sparta và những đặc điểm nổi bật của mô hình học tập này. 1. Mô hình Sparta là gì? Mô hình Sparta là […]
Học tiếng Anh với giáo viên Philippines có tốt không?

Học tiếng Anh với giáo viên Philippines có tốt không?

Có nhiều hoài nghi về chất lượng giảng dạy tiếng Anh của người Philippines có tốt hay không, có nên học tiếng Anh với giáo viên Philippines hay không? Sau đây là câu trả lời cụ thể: 1. Người Philippines được đào tạo tiếng Anh bài bản từ nhỏ Nhiều người Philippines được đào tạo […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học