Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng các bạn đã đến với website của GIP. Thông qua việc truy cập và sử dụng website https://duhocphilippines.vn đồng nghĩa với bạn chấp nhận những điều khoản, điều kiện chung với những tuyên bố dưới đây. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý với thông tin, khuyến nghị hoặc lời khuyên chứa trong các bài viết trong website. Nếu không đồng ý với các điều khoản bên dưới, hãy tạm dừng việc sử dụng website.

Website duhocphilippines.vn được biên tập hết sức cẩn thận và chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web của GIP được sàng lọc và lấy từ những nguồn uy tín, đáng tin cậy. Tuy nhiên, GIP không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại dù là trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website, trừ trường hợp các tổn thất này có liên quan trực tiếp đến hành vi sai trái do cố ý nghiêm trọng từ phía GIP. Cụ thể:

Trong mọi trường hợp, GIP sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào về các quyết định hoặc hành động của cá nhân, tổ chức đó thực hiện hoặc đưa ra dựa vào những thông tin trên trang web duhocphilippines.vn hoặc bất kỳ thiệt hại nào từ việc sử dụng các thông tin lấy trên website của GIP.

Tất cả nội dung bao gồm văn bản, hình ảnh, video, cũng như các tài nguyên khác… hiện diện trên website duhocphilippines.vn không được coi là một sự thay thế cho lời khuyên từ chuyên gia. Các thông tin trên website chỉ nên coi như tài liệu tham khảo và không nên dùng đến thông tin này để đi đến một giải pháp cho các vấn đề đào tạo, du học hoặc các tình trạng học tập khác nhau.

Nếu dựa vào các thông tin được cung cấp từ nội dung trên website hoặc bất kỳ thông tin nào có trên website duhocphilippines.vn khách hàng phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. GIP không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành động nào dựa trên những nội dung mà chúng tôi cung cấp để đưa ra lời khuyên về lĩnh vực giáo dục đào tạo của người dùng.

Trong website duhocphilippines.vn có thể chứa đựng những liên kết đến các website thuộc bên thứ 3 hoặc thông tin tham khảo từ các website khác. Do GIP không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên GIP cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc sử dụng thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.

GIP có quyền thay đổi bất cứ lúc nào và nội dung bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website duhocphilippines.vn. GIP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi. Không ai khác ngoài GIP được phép thay đổi nội dung của website này.

Ngoài ra, GIP cũng không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này dưới bất cứ hình thức nào.

Trừ khi có tuyên bố khác, mọi thông tin và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi quyền tác giả của GIP. Không được tự ý sao chép bằng bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản từ GIP.

Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website duhocphilippines.vn này được soạn thảo dựa trên quy định pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học