Sau Since là thì gì – Giải thích về Since và cách sử dụng Since trong tiếng Anh

Ngày 21/06/2024
809 lượt xem

Sau từ since là thì hiện tại hoàn thành, đây là một trong những thì quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng để diễn tả sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại. Since cũng có thể dùng để chỉ thời gian từ một thời điểm nào đó trong quá khứ đến hiện tại.

1. Giải thích về since

Từ since là một trong những từ thường được sử dụng trong tiếng Anh với nhiều mục đích khác nhau. Trong bài viết này, Du Học Philippines và các bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về từ since và cách sử dụng since để chỉ thời gian và diễn tả sự việc trong câu.

 • Since là dấu hiệu của thì gì?

“Since là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Từ since được sử dụng để chỉ một thời điểm trong quá khứ, sau đó sự việc đó đã bắt đầu và vẫn tiếp tục đến hiện tại. Ví dụ: I have been studying English since two years ago (Tôi đã học tiếng Anh từ hai năm trước đến nay).

Trong các câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành, từ since cung cấp thông tin về một thời điểm cụ thể trong quá khứ, đồng thời chỉ sự việc hoặc trạng thái đang tiếp diễn tới hiện tại. Ngoài ra, since còn có thể được sử dụng với mục đích chỉ thời gian, ví dụ: I have been working here since Monday (Tôi đã làm việc tại đây từ Thứ hai).

Từ since là một từ rất hữu dụng và quan trọng trong tiếng Anh, nó giúp cho câu trở nên rõ ràng và chính xác hơn khi diễn tả một sự việc hoặc trạng thái trong quá khứ và hiện tại. Chúng ta nên sử dụng since cẩn thận và chính xác để tránh lầm lẫn hoặc nhầm lẫn trong việc diễn tả thời gian hoặc sự việc.”

2. Cách sử dụng Since trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, từ since là một từ rất quan trọng và hữu dụng để chỉ thời gian. Nó giúp cho câu trở nên rõ ràng và chính xác hơn khi diễn tả một sự việc hoặc trạng thái trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, sử dụng since cần cẩn thận và chính xác để tránh lầm lẫn hoặc nhầm lẫn trong việc diễn tả thời gian.

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng since trong tiếng Anh để diễn tả thời gian chính xác và hiệu quả. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kết hợp since với các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng since để diễn tả một sự việc hoặc trạng thái trong quá khứ và hiện tại. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng since trong tiếng Anh sau khi hoàn thành phần này.

a. Sử dụng Since để chỉ thời gian

Sử dụng since trong tiếng Anh là một trong những cách diễn tả thời gian mà chúng ta sử dụng rất thường xuyên. Since có nghĩa là “từ lúc” hoặc “từ khi”. Nó chỉ ra một điểm thời gian trong quá khứ và diễn tả một sự việc hoặc trạng thái đang xảy ra từ đó cho đến hiện tại.

Trong tiếng Anh, since kết hợp với các thì thì hoàn thành hiện tại hoặc thì quá khứ đơn để diễn tả một sự việc hoặc trạng thái đang xảy ra từ quá khứ và vẫn đang xảy ra hiện tại hoặc đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc.

Ví dụ:

 • I have lived in this city since 2005. (Tôi đã sống ở thành phố này từ năm 2005.)
 • She has been studying English since she was a child. (Cô ấy đã học tiếng Anh từ khi còn nhỏ.)
 • He left for work at 8:00 and he hasn’t come back since. (Anh ấy đi làm vào lúc 8 giờ và từ đó chưa trở lại.)

Ngoài thì hoàn thành hiện tạithì quá khứ đơn, since còn có thể kết hợp với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để diễn tả một sự việc hoặc trạng thái đang xảy ra từ quá khứ và đang tiếp tục xảy ra hiện tại.

Ví dụ:

 • She has been working on this project since Monday. (Cô ấy đã làm việc trên dự án này từ Thứ Hai.)
 • They have been playing soccer since they were kids. (Họ đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ.)

Trong một số trường hợp, since có thể kết hợp với thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc hoặc trạng thái xảy ra từ quá khứ và đang xảy ra hiện tại.

Ví dụ:

 • She has been waiting for you since morning. (Cô ấy đã đợi anh từ sáng.)
 • They have been driving for hours since they left home. (Họ đã lái xe giờ nay từ khi rời nhà.)

Chúng ta cần nhớ rằng, khi sử dụng Since, chúng ta phải chỉ ra một điểm thời gian trong quá khứ. Từ điểm thời gian này, chúng ta diễn tả một sự việc hoặc trạng thái đang xảy ra từ đó cho đến hiện tại hoặc đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc.

b. Sử dụng since để diễn tả sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm và vẫn tiếp tục đến hiện tại

Khi sử dụng since để diễn tả một sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại, chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cấu trúc của thì này là “have/has been + V-ing”.

Ví dụ:

 • “I have been living in this city since 2005.” (Tôi đã sống ở thành phố này từ năm 2005.)
 • “She has been working on this project since last year.” (Cô ấy đã làm việc trên dự án này từ năm ngoái.)

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng thì hoàn thành hiện tại, cấu trúc của nó là “have/has + V-ed”.

Ví dụ:

 • “I have lived in this city since 2005.” (Tôi đã sống ở thành phố này từ năm 2005.)
 • “She has worked on this project since last year.” (Cô ấy đã làm việc trên dự án này từ năm ngoái.)

Cả hai cách sử dụng này đều cho thấy rằng sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại. Tuy nhiên, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cần thiết phải nhấn mạnh hơn vào sự liên tục của sự việc.

3. Ví dụ về cách sử dụng since

Ví dụ là một trong những cách tốt nhất để hiểu và học cách sử dụng một từ hoặc cụm từ trong tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng since trong câu văn bằng cách xem những ví dụ minh hoạ. Bằng cách sử dụng ví dụ, chúng ta có thể hình dung rõ hơn về cách sử dụng since để diễn tả một sự việc hoặc mối quan hệ thời gian.

a. Ví dụ về since để chỉ thời gian

 • “I have lived in this city since 2005.” (Tôi đã sống tại thành phố này từ năm 2005 đến nay)
 • “She has been studying English since she was a child.” (Cô ta đã học tiếng Anh từ khi còn nhỏ)
 • “They have been married since they were 23.” (Họ đã kết hôn từ khi mới 23 tuổi)
 • “I have been working at this company since my graduation.” (Tôi đã làm việc tại công ty này từ khi tôi tốt nghiệp)
 • “He has been playing the piano since he was 6 years old.” (Anh ta đã chơi đàn piano từ khi mới 6 tuổi)

Các ví dụ trên cho thấy rằng, since được sử dụng để chỉ một thời điểm trong quá khứ và liên kết với hiện tại. Chúng ta có thể sử dụng since với các thì hoàn thành hiện tại hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để diễn tả một sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ và vẫn tiếp tục tới hiện tại.

b. Ví dụ về since để diễn tả sự việc

Since là một từ chỉ thời gian rất thông dụng trong tiếng Anh và có nhiều cách sử dụng khác nhau. Trong trường hợp này, since được sử dụng để diễn tả một sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm nào đó và vẫn tiếp tục đến hiện tại. Ví dụ sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng since này:

 • I’ve been studying English since 2009. (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2009)
 • She has been working at the company since last year. (Cô ấy đã làm việc tại công ty từ năm ngoái)
 • They have been living in this city since their childhood. (Họ đã sống ở thành phố này từ khi còn nhỏ)

Các ví dụ trên cho thấy rằng, chúng ta có thể sử dụng since để diễn tả một sự việc đang tiếp tục xảy ra từ một thời điểm nào đó. Để diễn tả sự việc này, chúng ta cần sử dụng thì hoàn thành hiện tại hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

4. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về từ “since” trong tiếng Anh. Chúng ta đã giải thích về ý nghĩa của since là dấu hiệu của thời Present Perfect. Chúng ta cũng đã học cách sử dụng since để chỉ thời gian và diễn tả sự việc.

Với ví dụ chi tiết, chúng ta còn thấy rõ hơn cách sử dụng since để diễn tả sự việc đã bắt đầu từ một thời điểm và vẫn tiếp tục đến hiện tại.

Tóm lại, từ “since” là một từ quan trọng trong tiếng Anh và nó cần được sử dụng chính xác để tránh lỗi ngữ pháp. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức về sử dụng since trong tiếng Anh.

Tin liên quan
[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

Mỗi quốc gia hay mỗi nền văn hóa đều có những phong tục cũng như biểu tượng riêng về sự may mắn. Nó được xem là “tấm bùa hộ mệnh” giúp con người ta luôn hướng về phía trước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Vậy, người Philippines coi đâu là biểu tượng […]
[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

Tìm hiểu mức chi phí học IELTS ở Philippines là một trong những bước quan trọng khi chuẩn bị du học tiếng Anh Philippines tại đất nước này. Hiện nay có khá nhiều thông tin với những mức giá khác nhau khiến bạn cảm thấy bối rối. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng […]
Chứng chỉ Pet là gì? Bằng PET có giá trị bao lâu?

Chứng chỉ Pet là gì? Bằng PET có giá trị bao lâu?

Chứng chỉ PET là chứng chỉ tiếng Anh phổ biến trên toàn thế giới. Hãy dành vài phút đọc hết bài viết này để tìm hiểu thêm về chứng chỉ PET và những thông tin liên quan. 1. Chứng chỉ PET là gì? Chứng chỉ Cambridge PET (Preliminary English Test) là một chứng chỉ tiếng […]
Du học tiếng Anh dài hạn tại Philippines: Tất tần tật về khóa học

Du học tiếng Anh dài hạn tại Philippines: Tất tần tật về khóa học

Học tiếng Anh là một trong những việc quan trọng nhất để cải thiện kỹ năng giao tiếp và mở rộng cạnh tranh trong môi trường quốc tế. Nếu bạn muốn trải nghiệm một khóa học tiếng Anh dài hạn tại một địa điểm thân thiện, đẹp và giá trị, thì Philippines là sự lựa […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học