Đại từ chỉ định trong tiếng Anh là gì và cách sử dụng chính xác?

Ngày 23/04/2024
535 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giải thích ý nghĩa và cách sử dụng đại từ chỉ định trong tiếng Anh một cách đầy đủ và dễ hiểu. Nếu bạn đang học tiếng Anh, đây là một kiến thức cơ bản mà bạn không thể bỏ qua.

1. Giới thiệu đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định là loại từ được sử dụng để chỉ đến một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng trong câu. Vai trò của đại từ chỉ định là giúp cho người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn về đối tượng hoặc nhóm đối tượng được đề cập trong câu.

Trong tiếng Anh, có bốn loại đại từ chỉ định chính: “this”, “that”, “these” và “those”. Mỗi loại đại từ này được sử dụng trong một trường hợp khác nhau.

“this” và “that” được sử dụng để chỉ đến một đối tượng duy nhất trong câu. “this” được sử dụng để chỉ đến đối tượng gần với người nói hoặc người viết, trong khi “that” được sử dụng để chỉ đến đối tượng xa hơn.

Ví dụ:

 • This book (cuốn sách này)
 • That building (toà nhà đó)

“these” và “those” được sử dụng để chỉ đến một nhóm đối tượng trong câu. “these” được sử dụng để chỉ đến nhóm đối tượng gần với người nói hoặc người viết, trong khi “those” được sử dụng để chỉ đến nhóm đối tượng xa hơn.

Ví dụ:

 • These books (những cuốn sách này)
 • Those buildings (những toà nhà đó)

Để sử dụng đại từ chỉ định một cách chính xác, bạn cần phải hiểu rõ về ngữ cảnh và đối tượng được đề cập trong câu. Việc sử dụng sai loại đại từ chỉ định có thể dẫn đến sự hiểu lầm hoặc khó hiểu.

2. Cách sử dụng đại từ chỉ định

2.1. Sử dụng đại từ chỉ định để chỉ đến đối tượng đã biết

Khi bạn muốn chỉ đến đối tượng đã được đề cập trong câu trước đó hoặc đã được người nghe hoặc đọc biết đến, bạn có thể sử dụng đại từ chỉ định để thay thế cho từ đó. Việc sử dụng đại từ chỉ định giúp cho ngôn ngữ trở nên ngắn gọn hơn và dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

 • I saw a cat outside. That cat was very cute. (Tôi đã thấy một con mèo ở bên ngoài. Con mèo đó rất đáng yêu.)

2.2. Sử dụng đại từ chỉ định để giới thiệu đối tượng mới

Khi bạn muốn giới thiệu một đối tượng mới trong câu, bạn có thể sử dụng đại từ chỉ định để chỉ đến đối tượng đó. Điều này giúp cho người nghe hoặc đọc có thể nhận biết được đối tượng mới được giới thiệu.

Ví dụ:

 • I have a new car. This car is very fast. (Tôi có một chiếc xe mới. Chiếc xe này rất nhanh.)

2.3. Sử dụng đại từ chỉ định để so sánh hai hoặc nhiều đối tượng

Khi bạn muốn so sánh hai hoặc nhiều đối tượng trong câu, bạn có thể sử dụng đại từ chỉ định để chỉ đến từng đối tượng đó. Điều này giúp cho người nghe hoặc đọc có thể nhận biết được đối tượng nào được so sánh.

Ví dụ:

 • I have two cats. This cat is bigger than that cat. (Tôi có hai con mèo. Con mèo này lớn hơn con mèo kia.)

2.4. Sử dụng đại từ chỉ định để chỉ định thời gian và khoảng cách

Đại từ chỉ định cũng có thể được sử dụng để chỉ định thời gian và khoảng cách trong câu. Khi sử dụng đại từ chỉ định để chỉ định thời gian, “this” được sử dụng để chỉ đến thời điểm hiện tại, trong khi “that” được sử dụng để chỉ đến thời điểm trong quá khứ hoặc tương lai. Khi sử dụng đại từ chỉ định để chỉ định khoảng cách, “this” và “these” được sử dụng để chỉ đến đối tượng gần, trong khi “that” và “those” được sử dụng để chỉ đến đối tượng xa hơn.

Ví dụ:

 • This book is very interesting. (Cuốn sách này rất thú vị.)
 • That book was published last year. (Cuốn sách đó được xuất bản vào năm ngoái.)
 • These shoes are too tight. (Những đôi giày này quá chật.)
 • Those shoes are too big. (Những đôi giày đó quá to.)

Tóm lại, đại từ chỉ định là một phần quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Anh, giúp cho ngôn ngữ trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Việc sử dụng đúng đại từ chỉ định sẽ giúp bạn truyền đạt ý nghĩa của câu một cách rõ ràng và chính xác.

3. Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng đại từ chỉ định

3.1. Sử dụng “this” và “these” để chỉ đến một số lượng nhỏ các đối tượng

Khi chúng ta muốn chỉ đến một số lượng nhỏ các đối tượng ở gần người nói, ta sử dụng “this” nếu chỉ đến một đối tượng, hoặc sử dụng “these” nếu chỉ đến nhiều đối tượng. Ví dụ:

 • This is my pen. (Đây là bút của tôi.)
 • These are my pens. (Đây là những cây bút của tôi.)

3.2. Sử dụng “that” và “those” để chỉ đến một số lượng lớn các đối tượng

Ngược lại với “this” và “these”, khi muốn chỉ đến một số lượng lớn các đối tượng ở xa người nói, ta sử dụng “that” nếu chỉ đến một đối tượng, hoặc sử dụng “those” nếu chỉ đến nhiều đối tượng. Ví dụ:

 • That building is very old. (Tòa nhà đó rất cũ.)
 • Those buildings are very old. (Những tòa nhà đó rất cũ.)

3.3. Sử dụng “the” để chỉ đến một đối tượng cụ thể

“the” được sử dụng khi chúng ta muốn chỉ đến một đối tượng cụ thể. Ví dụ:

 • I’m going to the bank. (Tôi sẽ đi đến ngân hàng.)
 • The car in front of us is very fast. (Chiếc xe phía trước chúng ta đi rất nhanh.)

Tuy nhiên, “the” cũng có thể được sử dụng để chỉ đến một loại đối tượng cụ thể nào đó. Ví dụ:

 • I love the music of Beethoven. (Tôi yêu nhạc của Beethoven.)

Tóm lại, việc sử dụng đúng các đại từ chỉ định sẽ giúp cho câu văn trở nên rõ ràng và chính xác hơn.

4. Lưu ý khi sử dụng đại từ chỉ định

4.1. Chọn đúng đại từ chỉ định phù hợp với ngữ cảnh

Việc chọn đúng đại từ chỉ định phù hợp với ngữ cảnh rất quan trọng để tránh gây nhầm lẫn cho người nghe hoặc đọc. Ví dụ:

 • Một người đang trình bày về một người bạn của mình và nói: “He is very tall.” (Anh ấy rất cao.) Trong trường hợp này, “he” được sử dụng để chỉ đến người bạn của người nói.
 • Một người đang nói về một chiếc xe đang đỗ trên đường và nói: “That is my car.” (Đó là xe của tôi.) Trong trường hợp này, “that” được sử dụng để chỉ đến chiếc xe đang đỗ trên đường.

4.2. Tránh sử dụng quá nhiều đại từ chỉ định trong một câu

Việc sử dụng quá nhiều đại từ chỉ định trong một câu có thể làm cho câu văn trở nên khó hiểu và lộn xộn. Vì vậy, nên sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc thay thế bằng các danh từ cụ thể để làm cho câu văn dễ hiểu hơn. Ví dụ:

 • Thay vì nói: “This book is good. I like it. The author wrote it well.” (Cuốn sách này tốt. Tôi thích nó. Tác giả viết rất tốt.) Ta có thể thay bằng: “This book is good. I like the book. The author wrote the book well.” (Cuốn sách này tốt. Tôi thích cuốn sách. Tác giả viết cuốn sách rất tốt.)

4.3. Đặt đại từ chỉ định trước danh từ

Thường thì, đại từ chỉ định được đặt trước danh từ mà nó chỉ đến. Điều này giúp cho người nghe hoặc đọc dễ dàng nhận biết được đối tượng mà đại từ chỉ định đang đề cập đến. Ví dụ:

 • This is my house. (Đây là nhà của tôi.)
 • Those are my friends. (Đó là những người bạn của tôi.)

Tóm lại, việc sử dụng đúng và đủ các lưu ý khi sử dụng đại từ chỉ định sẽ giúp cho câu văn trở nên chính xác và dễ hiểu hơn.

5. Kết luận

Tổng kết lại, đại từ chỉ định là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp người học có thể chỉ đến đối tượng cụ thể trong văn cảnh nào đó. Bài viết đã trình bày đầy đủ về định nghĩa và vai trò của đại từ chỉ định, cùng với các trường hợp sử dụng và lưu ý khi sử dụng đại từ chỉ định.

Khi sử dụng đại từ chỉ định, chúng ta cần lựa chọn đúng đại từ phù hợp với ngữ cảnh, tránh sử dụng quá nhiều đại từ chỉ định trong một câu, và đặt đại từ chỉ định trước danh từ.

Việc nắm vững kiến thức về đại từ chỉ định là rất quan trọng trong việc học và sử dụng tiếng Anh. Nó giúp cho người học có thể giao tiếp một cách chính xác và tự tin hơn trong các tình huống khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tập trung học tập và luyện tập để sử dụng đúng đại từ chỉ định trong tiếng Anh.

Tin liên quan
Mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em du học tại Philippines

Mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em du học tại Philippines

Khi bạn là phụ huynh của một đứa trẻ đang chuẩn bị du học tại Philippines, việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến việc giám hộ trẻ em trở nên rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em và hướng […]
Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Khoa học tiếng Anh là “Science”. Là một tập hợp các quy trình, phương pháp và kiến thức được sử dụng để giải thích và hiểu các vấn đề về thế giới xung quanh chúng ta. 1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến khoa học Science – khoa học Research – nghiên […]
Hướng dẫn chi tiết về mã vùng và số điện thoại của Philippines

Hướng dẫn chi tiết về mã vùng và số điện thoại của Philippines

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về mã vùng, số điện thoại của Philippines, cách chuyển mã vùng về Việt Nam, và thông tin liên quan đến mã vùng quốc tế của Philippines. 1. Giới thiệu Khi liên lạc với bạn bè, người thân hay đối tác kinh doanh ở Philippines, việc […]
Học tiếng Anh là gì?

Học tiếng Anh là gì?

Học tiếng Anh là “learn” hoặc “study”. Là quá trình thu thập, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Học có thể diễn ra trong nhiều hình thức, bao gồm học tại trường học, học tập tự học, học tập thông qua kinh nghiệm và học tập thông qua thực […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học