Hướng dẫn sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh: Khái niệm, bảng đại từ và bài tập

Ngày 24/04/2024
514 lượt xem

Đại từ nhân xưng là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng để thay thế cho các danh từ. Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, bảng đại từ và cách sử dụng chúng, cùng với một số bài tập để bạn rèn luyện kỹ năng của mình.

1. Khái niệm và vai trò của đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng là loại từ được sử dụng để thay thế cho danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh. Đại từ nhân xưng được chia thành các loại khác nhau tùy theo vai trò của chúng trong câu, bao gồm đại từ nhân xưng chủ ngữ (subject pronouns), đại từ nhân xưng tân ngữ (object pronouns), đại từ nhân xưng bổ ngữ (possessive pronouns) và đại từ nhân xưng phản thân (reflexive pronouns).

Vai trò của đại từ nhân xưng trong ngữ pháp tiếng Anh là rất quan trọng. Đại từ nhân xưng được sử dụng để tránh việc lặp lại các danh từ trong câu, giúp cho câu trở nên ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu hơn. Ví dụ, thay vì nói “Mary đi đến trường. Mary mua một quyển sách ở trường”, chúng ta có thể sử dụng đại từ nhân xưng như sau: “Mary đi đến trường. Cô ấy mua một quyển sách ở trường”. Trong trường hợp này, đại từ “cô ấy” được sử dụng để thay thế cho tên “Mary”, giúp cho câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Ngoài việc giúp câu trở nên ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu hơn, đại từ nhân xưng còn có vai trò quan trọng trong việc xác định chủ ngữ và tân ngữ của câu. Đại từ nhân xưng chủ ngữ được sử dụng để chỉ người hoặc động vật thực hiện hành động trong câu, trong khi đại từ nhân xưng tân ngữ được sử dụng để chỉ người hoặc đồ vật nhận hành động trong câu.

Ví dụ: “She plays soccer.” (Cô ấy chơi bóng đá) – ở đây, đại từ nhân xưng chủ ngữ “she” được sử dụng để chỉ người thực hiện hành động (cô ấy chơi bóng đá). Trong câu “I gave him the book.” (Tôi đã cho anh ấy quyển sách), đại từ nhân xưng chủ ngữ là “I” và đại từ nhân xưng tân ngữ là “him” và “the book” là tân ngữ trong câu.

Trên đây là những khái niệm và vai trò cơ bản của đại từ nhân xưng trong ngữ pháp tiếng Anh. Ngoài ra, đại từ nhân xưng còn được sử dụng để chỉ sự sở hữu trong tiếng Anh. Đại từ nhân xưng bổ ngữ (possessive pronouns) được sử dụng để chỉ người hoặc đồ vật sở hữu một vật. Ví dụ, “This is my book.” (Đây là quyển sách của tôi) – ở đây, đại từ nhân xưng bổ ngữ “my” được sử dụng để chỉ rằng quyển sách đó là sở hữu của người nói.

Cuối cùng, đại từ nhân xưng phản thân (reflexive pronouns) được sử dụng khi người nói hoặc đối tượng của câu là người hoặc động vật thực hiện hành động đối với chính họ. Ví dụ, “I hurt myself.” (Tôi làm đau chính mình) – ở đây, đại từ nhân xưng phản thân “myself” được sử dụng để chỉ rằng tôi đã tự làm đau chính mình.

Tóm lại, đại từ nhân xưng có vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh bởi vì chúng giúp cho câu trở nên ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu hơn, đồng thời còn giúp xác định chủ ngữ, tân ngữ và sự sở hữu trong câu. Nắm vững khái niệm và vai trò của các loại đại từ nhân xưng trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả.

2. Bảng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Các loại đại từ nhân xưng trong tiếng Anh bao gồm đại từ nhân xưng chủ ngữ, đại từ nhân xưng tân ngữ, đại từ nhân xưng bổ ngữ và đại từ nhân xưng phản thân. Mỗi loại đại từ nhân xưng có vai trò và cách sử dụng khác nhau trong câu.

Bảng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh:

Loại đại từ nhân xưng Chủ ngữ Tân ngữ Bổ ngữ Phản thân
Ngôi thứ nhất số ít I Me My/Mine Myself
Ngôi thứ hai số ít You You Your/Yours Yourself
Ngôi thứ ba số ít He/She/It Him/Her/It His/Her/Its Himself/Herself/Itself
Ngôi thứ nhất số nhiều We Us Our/Ours Ourselves
Ngôi thứ hai số nhiều You You Your/Yours Yourselves
Ngôi thứ ba số nhiều They Them Their/Theirs Themselves

Để sử dụng đúng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, cần phải xác định rõ vai trò của từ đó trong câu. Đại từ nhân xưng chủ ngữ được sử dụng để chỉ người, động vật hoặc đồ vật thực hiện hành động. Ví dụ: “I am reading a book.” (Tôi đang đọc sách) – ở đây, đại từ nhân xưng chủ ngữ “I” được sử dụng để chỉ người nói.

Đại từ nhân xưng tân ngữ được sử dụng để chỉ người, động vật hoặc đồ vật nhận hành động trong câu. Ví dụ: “She gave me a gift.” (Cô ấy đã tặng tôi một món quà) – ở đây, đại từ nhân xưng tân ngữ “me” được sử dụng để chỉ rằng tôi là người nhận món quà.

Đại từ nhân xưng bổ ngữ được sử dụng để chỉ sự sở hữu của người, động vật hoặc đồ vật trong câu. Ví dụ: “This is his car.” (Đây là chiếc xe hơi của anh ta) – ở đây, đại từ nhân xưng bổ ngữ “his” được sử dụng để chỉ rằng chiếc xe hơi đó là sở hữu của người đàn ông được gọi là “anh ta”.

Đại từ nhân xưng phản thân được sử dụng để chỉ người, động vật hoặc đồ vật làm hành động đó với chính mình. Ví dụ: “He hurt himself while playing soccer.” (Anh ta làm tổn thương chính mình khi đang chơi bóng đá) – ở đây, đại từ nhân xưng phản thân “himself” được sử dụng để chỉ rằng anh ta làm tổn thương chính mình.

Bảng đại từ nhân xưng cũng khác nhau tùy theo trường hợp sử dụng. Khi sử dụng đại từ nhân xưng để chỉ người, ta sẽ sử dụng các đại từ nhân xưng: I, you, he, she, it, we, they. Khi sử dụng để chỉ động vật, ta sẽ sử dụng đại từ nhân xưng: it. Khi sử dụng để chỉ đồ vật, ta sẽ sử dụng các đại từ nhân xưng: it, they.

Cần phải chú ý rằng các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh có thể có nhiều biến thể khác nhau trong câu tùy thuộc vào trường hợp sử dụng. Ví dụ: đại từ nhân xưng chủ ngữ “I” có thể được biến thể thành “me” khi được sử dụng trong vai trò đại từ nhân xưng tân ngữ.

Tóm lại, đại từ nhân xưng trong tiếng Anh là một phần rất quan trọng của ngữ pháp, giúp cho câu được tránh lặp lại và trở nên tự nhiên hơn. Hiểu rõ về bảng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn dễ dàng sử dụng đúng đại từ nhân xưng trong câu và làm cho tiếng Anh của bạn trở nên lưu loát và chính xác hơn.

3. Cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Khi sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, chúng ta cần phân biệt được các loại đại từ nhân xưng khác nhau và cách sử dụng chúng trong câu. Dưới đây là các cách sử dụng phổ biến của đại từ nhân xưng trong tiếng Anh:

a. Cách sử dụng đại từ nhân xưng chủ ngữ (subject pronouns)

Đại từ nhân xưng chủ ngữ được sử dụng để thay thế cho danh từ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Đây là những đại từ nhân xưng chủ ngữ phổ biến trong tiếng Anh: I, you, he, she, it, we, they. Ví dụ:

 • I am a teacher. (Tôi là một giáo viên)
 • You are my best friend. (Bạn là người bạn thân nhất của tôi)
 • He is playing football. (Anh ta đang chơi bóng đá)
 • She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách)
 • It is a cat. (Đó là một con mèo)
 • We are going to the cinema. (Chúng tôi đang đi đến rạp chiếu phim)
 • They are my parents. (Họ là cha mẹ tôi)

b. Cách sử dụng đại từ nhân xưng tân ngữ (object pronouns)

Đại từ nhân xưng tân ngữ được sử dụng để thay thế cho danh từ đóng vai trò là tân ngữ trong câu. Đây là những đại từ nhân xưng tân ngữ phổ biến trong tiếng Anh: me, you, him, her, it, us, them. Ví dụ:

 • She gave me a book. (Cô ấy đã cho tôi một quyển sách)
 • I like you. (Tôi thích bạn)
 • He saw him yesterday. (Anh ta đã gặp anh ta vào ngày hôm qua)
 • She loves her cat. (Cô ấy yêu mèo của mình)
 • The dog chased it. (Con chó đuổi nó)
 • They invited us to the party. (Họ đã mời chúng tôi đến buổi tiệc)
 • I saw them at the park. (Tôi đã nhìn thấy họ ở công viên)

c. Cách sử dụng đại từ nhân xưng bổ ngữ (possessive pronouns)

Đại từ nhân xưng bổ ngữ được sử dụng để chỉ sự sở hữu của người, động vật hoặc đồ vật trong câu. Chúng thường được đặt trước danh từ để chỉ rõ ai hoặc cái gì là chủ sở hữu của đối tượng đó.

Các đại từ nhân xưng bổ ngữ bao gồm “my” (của tôi), “your” (của bạn), “his” (của anh ta), “her” (của cô ấy), “its” (của nó), “our” (của chúng ta), và “their” (của họ).

Ví dụ:

 • “This is his car.” (Đây là chiếc xe hơi của anh ta) – ở đây, đại từ nhân xưng bổ ngữ “his” được sử dụng để chỉ rằng chiếc xe hơi đó là sở hữu của người đàn ông được đề cập trước đó trong văn bản.
 • “The cat chased its tail.” (Con mèo đuổi theo đuôi của nó) – ở đây, đại từ nhân xưng bổ ngữ “its” được sử dụng để chỉ rằng con mèo đang đuổi theo đuôi của nó chính là của chính nó.
 • “Our team won the championship.” (Đội của chúng ta đã giành chiến thắng) – ở đây, đại từ nhân xưng bổ ngữ “our” được sử dụng để chỉ rằng đội đó là của chúng ta.

Ngoài các đại từ nhân xưng bổ ngữ, tiếng Anh còn có một số đại từ bổ nghĩa khác như “mine” (của tôi), “yours” (của bạn), “hers” (của cô ấy), “theirs” (của họ), và “ours” (của chúng ta). Các đại từ này được sử dụng khi danh từ chủ sở hữu không được đề cập rõ ràng trong câu, ví dụ như trong các trường hợp đối thoại. Ví dụ: “Is this book yours?” (Cuốn sách này của bạn phải không?) – ở đây, đại từ bổ nghĩa “yours” được sử dụng để hỏi ai là chủ sở hữu của cuốn sách.

4. Bài tập về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Bài tập về đại từ nhân xưng là cách tốt để luyện tập và củng cố kiến thức về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh. Dưới đây là một số bài tập về đại từ nhân xưng chủ ngữ, tân ngữ và bổ ngữ để giúp bạn làm quen với cách sử dụng các loại đại từ này.

Bài tập về đại từ nhân xưng chủ ngữ:

 1. Hãy chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “_____ is a good student.” (anh ta/ cô ấy/ chúng tôi) Đáp án: He is a good student.
 2. Hãy chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “_____ are my friends.” (họ/ chúng tôi/ bạn) Đáp án: They are my friends.
 3. Hãy chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “_____ am a teacher.” (tôi/ anh ấy/ chúng ta) Đáp án: I am a teacher.

Bài tập về đại từ nhân xưng tân ngữ:

 1. Hãy chọn đại từ nhân xưng tân ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “She is waiting for _____.” (me/ you/ him) Đáp án: me
 2. Hãy chọn đại từ nhân xưng tân ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “He loves _____.” (her/ them/ us) Đáp án: her
 3. Hãy chọn đại từ nhân xưng tân ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “We saw _____ at the party.” (them/ him/ her) Đáp án: them

Bài tập về đại từ nhân xưng bổ ngữ:

 1. Hãy chọn đại từ nhân xưng bổ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “This is _____ car.” (my/ his/ her) Đáp án: his
 2. Hãy chọn đại từ nhân xưng bổ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “The house is _____.” (theirs/ yours/ mine) Đáp án: mine
 3. Hãy chọn đại từ nhân xưng bổ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau: “These are not _____ books.” (your/ our/ their) Đáp án: our

Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm nhiều bài tập về đại từ nhân xưng trên các trang web giáo dục hoặc sách giáo khoa tiếng Anh để rèn luyện kỹ năng sử dụng đại từ nhân xưng của mình. Với mỗi bài tập, hãy đảm bảo hiểu rõ yêu cầu và sử dụng đúng loại đại từ nhân xưng để trả lời câu hỏi.

5. Kết luận

Trong tiếng Anh, đại từ nhân xưng là một phần quan trọng của ngữ pháp và được sử dụng để thay thế cho danh từ hoặc tên riêng trong câu. Đại từ nhân xưng giúp cho văn phong trở nên mượt mà, thú vị và tránh việc lặp lại từ quá nhiều lần trong văn bản.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm và vai trò của đại từ nhân xưng trong tiếng Anh. Chúng ta đã xem xét bảng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, bao gồm các loại đại từ nhân xưng cho người, động vật và đồ vật.

Chúng ta cũng đã xem xét cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, bao gồm đại từ nhân xưng chủ ngữ, đại từ nhân xưng tân ngữ và đại từ nhân xưng bổ ngữ. Chúng ta đã xem xét các ví dụ cụ thể để giải thích cách sử dụng đúng các loại đại từ nhân xưng.

Cuối cùng, chúng ta đã khuyến khích độc giả thực hành để cải thiện kỹ năng sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh. Bằng cách thực hành và luyện tập thường xuyên, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các loại đại từ nhân xưng trong tiếng Anh một cách chính xác và tự tin.

Tin liên quan
Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. Bạn sẽ được hướng dẫn bằng các ví dụ và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc số điện thoại tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu về cách đọc số […]
Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Du Học Philippines sẽ giới thiệu về ý nghĩa và cách sử dụng câu “After I lunch I looked for my bag” trong tiếng Anh, cùng những ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc câu này. 1. Giới thiệu tổng quan về câu “After I lunch I looked for […]
Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh”? Đừng bỏ qua bài viết này, Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách sử dụng từ “blame” với các giới từ khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu […]
Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh, đặc biệt là các loại đại từ này và cách sử dụng chúng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ cụ thể và hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ nghi vấn […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học