Tìm hiểu về bảng chữ cái tiếng Anh: Cách đọc, số lượng chữ cái, mẫu bảng chữ cái và phiên âm

Ngày 17/07/2024
630 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bảng chữ cái tiếng Anh, cách đọc và phát âm, số lượng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, cùng với mẫu bảng chữ cái và phiên âm.

1. Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh là tập hợp các ký tự được sử dụng trong viết tắt, viết thư, viết báo cáo và truyền đạt thông tin bằng tiếng Anh. Bảng chữ cái tiếng Anh bao gồm 26 ký tự gọi là các chữ cái.

Tại sao nên học bảng chữ cái tiếng Anh?

Học bảng chữ cái tiếng Anh là cách đầu tiên để bắt đầu học tiếng Anh. Khi bạn nắm vững bảng chữ cái tiếng Anh, bạn sẽ có khả năng đọc, viết và phát âm tiếng Anh tốt hơn. Bảng chữ cái tiếng Anh cũng là cơ sở cho việc học ngữ pháp tiếng Anh, vì hầu hết các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh dựa trên các chữ cái. Ngoài ra, nắm vững bảng chữ cái tiếng Anh sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và tra cứu thông tin bằng tiếng Anh trên các nguồn tài liệu khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về số lượng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, cách đọc và phát âm bảng chữ cái tiếng Anh, mẫu bảng chữ cái và phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh.

2. Số lượng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ cái, bao gồm các chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y và Z.

So sánh với bảng chữ cái của các ngôn ngữ khác, chúng ta có thể thấy rằng bảng chữ cái tiếng Anh có ít hơn so với một số ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Ví dụ, bảng chữ cái tiếng Pháp bao gồm 26 chữ cái cùng với 5 ký tự đặc biệt, bảng chữ cái tiếng Đức bao gồm 26 chữ cái cùng với 3 ký tự đặc biệt, bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bao gồm 23 chữ cái.

Tuy nhiên, bảng chữ cái tiếng Anh vẫn là một trong những bảng chữ cái quan trọng nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông quốc tế. Vì vậy, việc học và nắm vững bảng chữ cái tiếng Anh là rất cần thiết đối với những người muốn phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình.

3. Cách đọc và phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Hướng dẫn cách đọc và phát âm từng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

 • A: phát âm /eɪ/ tương đương với ây trong tiếng Việt
 • B: phát âm /bi:/ tương đương với bì trong tiếng Việt
 • C: phát âm /si:/ tương đương với xì trong tiếng Việt
 • D: phát âm /di:/ tương đương với đì trong tiếng Việt
 • E: phát âm /i:/ tương đương với i trong tiếng Việt
 • F: phát âm /ef/ tương đương với éph trong tiếng Việt
 • G: phát âm /dʒi:/ tương đương với gi trong tiếng Việt
 • H: phát âm /eɪtʃ/ tương đương với héc trong tiếng Việt
 • I: phát âm /aɪ/ tương đương với ai trong tiếng Việt
 • J: phát âm /dʒeɪ/ tương đương với gié trong tiếng Việt
 • K: phát âm /keɪ/ tương đương với kê trong tiếng Việt
 • L: phát âm /el/ tương đương với êl trong tiếng Việt
 • M: phát âm /em/ tương đương với êm trong tiếng Việt
 • N: phát âm /en/ tương đương với ên trong tiếng Việt
 • O: phát âm /oʊ/ tương đương với ô trong tiếng Việt
 • P: phát âm /pi:/ tương đương với pê trong tiếng Việt
 • Q: phát âm /kju:/ tương đương với kiu trong tiếng Việt
 • R: phát âm /ɑr/ tương đương với a trong tiếng Việt
 • S: phát âm /es/ tương đương với êt trong tiếng Việt
 • T: phát âm /ti:/ tương đương với tê trong tiếng Việt
 • U: phát âm /ju:/ tương đương với iu trong tiếng Việt
 • V: phát âm /vi:/ tương đương với vê trong tiếng Việt
 • W: phát âm /dʌbəl ju:/ tương đương với đấp-đấp iu trong tiếng Việt
 • X: phát âm /eks/ tương đương với éch trong tiếng Việt
 • Y: phát âm /waɪ/ tương đương với wai trong tiếng Việt
 • Z: phát âm /zed/ tương đương với zét trong tiếng Việt

Các trường hợp đặc biệt khi phát âm bảng chữ cái tiếng Anh:

 • Các chữ cái đơn âm “a, e, i, o, u” được phát âm là /ə/ khi nó đứng ở giữa các từ, như “the”, “a”, “of”. Tuy nhiên, khi đứng ở đầu từ, các chữ cái này sẽ được phát âm như bình thường, ví dụ như “apple”, “egg”, “island”.
 • Chữ “r” là một trong những chữ cái khó phát âm nhất trong bảng chữ cái tiếng Anh. Điều này vì khi phát âm “r”, đầu lưỡi phải đặt ở phía trên hàm miệng, trong khi đó, khi phát âm tiếng Anh, phần lưỡi phải được đặt ở phía dưới hàm miệng.
 • Các cặp chữ “th” và “ph” có phát âm đặc biệt. Chữ “th” được phát âm bằng cách đặt đầu lưỡi ở phía sau răng trên và thổi khí qua lỗ nhỏ giữa đầu lưỡi và răng trên, trong khi đó, chữ “ph” được phát âm bằng cách đặt môi vòng quanh răng trên và thổi khí qua lỗ nhỏ giữa môi và răng trên.
 • Trong tiếng Anh, một số chữ cái sẽ có phát âm khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Ví dụ, chữ “c” có thể phát âm là /k/ như trong từ “cat” hoặc là /s/ như trong từ “cent”. Chữ “g” cũng có hai phát âm khác nhau, là /g/ như trong từ “go” và /dʒ/ như trong từ “giant”.

Khi học cách đọc và phát âm bảng chữ cái tiếng Anh, bạn cần phải luyện tập và lắng nghe nhiều để có thể thành thạo. Có thể tìm kiếm các video trên mạng hoặc tham gia vào các lớp học để cải thiện kỹ năng của mình.

4. Mẫu bảng chữ cái tiếng Anh

4.1. Giới thiệu mẫu bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh là bộ chữ cái được sử dụng để viết các từ trong tiếng Anh. Bảng chữ cái gồm có 26 chữ cái, bao gồm các chữ cái viết hoa và chữ thường. Việc học bảng chữ cái tiếng Anh là bước đầu tiên quan trọng để có thể học và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

4.2. Cách sắp xếp chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

Trong bảng chữ cái tiếng Anh, các chữ cái được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z, bao gồm các chữ cái viết hoa và chữ thường. Thứ tự của các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh không thay đổi và được sử dụng rộng rãi trong việc sắp xếp các từ, đặt tên các đối tượng, sắp xếp thông tin trong các danh mục,…

Dưới đây là bảng chữ cái tiếng Anh với các chữ cái viết hoa và chữ thường:

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

Khi học bảng chữ cái tiếng Anh, bạn nên học thuộc và làm quen với thứ tự và phát âm của các chữ cái để có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

5. Phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh

5.1. Khái niệm phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh

Phiên âm là quá trình chuyển đổi các âm thanh của một ngôn ngữ sang các ký hiệu phù hợp để biểu diễn các âm thanh đó. Trong tiếng Anh, việc sử dụng phiên âm giúp cho việc phát âm các từ được chính xác và dễ hiểu hơn. Phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh là một cách để biểu diễn các âm thanh của các chữ cái trong tiếng Anh dưới dạng các ký hiệu đặc biệt.

5.2. Hướng dẫn đọc và phát âm từng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

 1. A: /eɪ/ hay /æ/
 • /eɪ/: phát âm như “ei” trong “weigh”
 • /æ/: phát âm như “a” trong “cat”
 1. B: /bi:/ hay /bi/
 • /bi:/: phát âm như “bee”
 • /bi/: phát âm như “b”
 1. C: /si:/ hay /k/
 • /si:/: phát âm như “see”
 • /k/: phát âm như “k”
 1. D: /di:/ hay /d/
 • /di:/: phát âm như “dee”
 • /d/: phát âm như “d”
 1. E: /i:/ hay /ɛ/
 • /i:/: phát âm như “ee” trong “see”
 • /ɛ/: phát âm như “e” trong “let”
 1. F: /ɛf/
 • /ɛf/: phát âm như “f”
 1. G: /dʒi:/ hay /ɡ/
 • /dʒi:/: phát âm như “gee”
 • /ɡ/: phát âm như “g” trong “go”
 1. H: /eɪtʃ/
 • /eɪtʃ/: phát âm như “h”
 1. I: /aɪ/ hay /ɪ/
 • /aɪ/: phát âm như “ai” trong “aisle”
 • /ɪ/: phát âm như “i” trong “hit”
 1. J: /dʒeɪ/
 • /dʒeɪ/: phát âm như “jay”
 1. K: /keɪ/
 • /keɪ/: phát âm như “kay”
 1. L: /ɛl/
 • /ɛl/: phát âm như “l”
 1. M: /ɛm/
 • /ɛm/: phát âm như “m”
 1. N: /ɛn/
 • /ɛn/: phát âm như “n”
 1. O: /oʊ/ hay /ɑ/
 • /oʊ/: phát âm như “o” trong “go”
 • /ɑ/: phát âm như “a” trong “father”

Ngoài ra, còn có các âm đôi, phát âm giống nhau nhưng khác nghĩa như “b” và “p”, “c” và “k”, “d” và “t”, “g” và “k”, “s” và “z”, “f” và “v”, “th” và “th” phát âm giống nhau nhưng “th” của “this” và “th” của “think” lại có phát âm khác nhau.

Với những ai muốn học tiếng Anh tốt, việc nắm vững phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh là cực kỳ quan trọng. Phiên âm giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm của từng chữ cái, từ đó giúp bạn phát âm đúng và chuẩn xác hơn.

6. Kết luận

Tổng kết lại, bảng chữ cái tiếng Anh là cơ sở để học tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm bảng chữ cái tiếng Anh, số lượng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, cách đọc và phát âm bảng chữ cái tiếng Anh, mẫu bảng chữ cái tiếng Anh và phiên âm bảng chữ cái tiếng Anh.

Việc học bảng chữ cái tiếng Anh sẽ giúp bạn có được cơ sở vững chắc để học tiếng Anh. Bằng việc nắm vững bảng chữ cái, bạn sẽ dễ dàng học và phát âm các từ vựng mới một cách chính xác. Ngoài ra, việc học bảng chữ cái tiếng Anh cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và ngữ pháp của tiếng Anh.

Tóm lại, học bảng chữ cái tiếng Anh là bước đầu tiên để bắt đầu học tiếng Anh và nó là một kỹ năng cơ bản và quan trọng trong quá trình học tiếng Anh.

Tin liên quan
Advanced Level là gì? Hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level

Advanced Level là gì? Hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level

Du Học Philippines sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về khái niệm Advanced Level, cũng như hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kỳ thi này và cách chuẩn bị cho nó. 1. Giới thiệu về khái niệm Advanced Level Advanced Level […]
Top 5 trang báo Philippines uy tín nhất mà bạn nên đọc

Top 5 trang báo Philippines uy tín nhất mà bạn nên đọc

Nhu cầu cập nhật thông tin chính trị – xã hội – văn hóa tại Philippines ngày gia tăng, đặc biệt đối với du học sinh. Báo Philippines là nơi mà bạn có thể tiếp nhận thông tin một cách chính thống và nhanh chóng. Tuy nhiên hiện nay có quá nhiều trang báo xuất […]
Tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Tin học văn phòng tiếng Anh là Office Information Technology thường bao gồm khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm cơ bản để hoàn thành các công việc văn phòng. Các ví dụ như Microsoft Word, Excel, PowerPoint là những công cụ thường được sử dụng trong các khóa học về tin […]
Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Bạn sẽ không quá xa lạ với những bộ phim hay của Philippines này bởi chúng từng gây bão màn ảnh nhỏ trong thời gian dài. Phim Philippines với kịch bản đặc sắc cùng dàn diễn viên trẻ tài năng thu hút khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hãy cùng […]
Có gì trong ký túc xá tại Philippines?

Có gì trong ký túc xá tại Philippines?

Du học sinh không xa lạ gì với môi trường khép kín có ký túc xá bên trong khuôn viên trường Anh ngữ tại Philippines. Bạn tò mò ký túc xá dành cho học viên như thế nào và được trang bị những cơ sở vật chất gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học