Môn học tiếng Anh là gì?

Ngày 23/06/2024
1.281 lượt xem

Môn học tiếng Anh là Subject. Là một khối lượng kiến thức và kỹ năng được học trong một chương trình đào tạo hoặc giáo dục. Một môn học có thể bao gồm các chủ đề về khoa học, xã hội, nghệ thuật, ngôn ngữ, kinh tế, hoặc các môn học cụ thể như toán học, văn học, hoặc luật. Mỗi môn học có thể có mục tiêu và mục đích riêng.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến môn học

 • Curriculum: chương trình đào tạo
 • Syllabus: chương trình học
 • Lesson: bài học
 • Lecture: giảng dạy
 • Assignment: bài tập
 • Quiz: bài kiểm tra
 • Exam: bài kiểm tra
 • Homework: bài tập về nhà
 • Textbook: sách giáo khoa
 • Tutoring: học tập riêng
 • Classroom: phòng học
 • Learning objectives: mục tiêu học tập
 • Grading system: hệ thống chấm điểm
 • Major: ngành chính
 • Minor: ngành phụ
 • Degree: bằng cấp
 • Certificate: chứng chỉ.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến môn học

 • “I’m taking a course in computer science this semester.” (Tôi đang học môn khoa học máy tính mùa hè này)
 • “I’m struggling with my math homework.” (Tôi gặp khó khăn trong bài tập toán của tôi)
 • “I have a lecture at 9am tomorrow.” (Tôi có một buổi giảng vào lúc 9 giờ sáng mai)
 • “I need to study for my history exam next week.” (Tôi cần học cho bài kiểm tra lịch sử của tôi tuần tới)
 • “I’m thinking of changing my major to business.” (Tôi đang suy nghĩ về việc thay đổi ngành chính của tôi sang kinh doanh)
 • “I need to meet with my tutor to review for my biology quiz.” (Tôi cần gặp giáo viên hướng dẫn của tôi để ôn luyện cho bài kiểm tra sinh học của tôi)
 • “I’m proud to have earned my degree in engineering.” (Tôi tự hào đã nhận được bằng cấp của tôi trong kỹ thuật)
 • “I’ve been working hard to pass my certification exam.” (Tôi đã làm việc chăm chỉ để trải qua bài kiểm tra chứng chỉ của tôi)

3. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến các môn học

 • Mathematics (toán học)
 • Science (khoa học)
 • History (lịch sử)
 • English (tiếng Anh)
 • Geography (địa lý)
 • Art (nghệ thuật)
 • Physical Education (giáo dục thể chất)
 • Music (Âm nhạc)
 • Computer Science (khoa học máy tính)
 • Foreign Languages (ngôn ngữ nước ngoài).
Tin liên quan
"At That Time" - Dấu Hiệu Thời Gian Trong Tiếng Anh

"At That Time" - Dấu Hiệu Thời Gian Trong Tiếng Anh

At That Time là một dấu hiệu thời gian trong tiếng Anh, nhưng nó được sử dụng trong những tình huống nào? Cách chia thì và sử dụng at that time như thế nào? Hãy cùng Du Học Philippines tìm hiểu trong bài viết này để có thêm kiến thức về at that time. 1. […]
Trình độ Pre Intermediate là gì?

Trình độ Pre Intermediate là gì?

Pre Intermediate là gì? Intermediate là gì; và Upper Intermediate là gì? Giữa chúng có gì khác nhau không? Hiểu chúng như thế nào? Trong bài viết dưới đây, GIP sẽ giúp bạn đọc giải đáp các câu hỏi xoay quanh “Trình độ Pre Intermediate là gì?” nhé. 1. Trình độ Pre Intermediate là gì? Trình […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học