“At That Time” – Dấu Hiệu Thời Gian Trong Tiếng Anh

Ngày 23/06/2024
6.750 lượt xem

At That Time là một dấu hiệu thời gian trong tiếng Anh, nhưng nó được sử dụng trong những tình huống nào? Cách chia thì và sử dụng at that time như thế nào? Hãy cùng Du Học Philippines tìm hiểu trong bài viết này để có thêm kiến thức về at that time.

1. Giới thiệu về “at that time”

At that time là một dấu hiệu thời gian trong tiếng Anh, thường được sử dụng để chỉ thời gian cụ thể trong quá khứ. At that time có thể dịch là “vào thời điểm đó” hoặc “lúc đó”. Đây là một cụm từ rất quen thuộc trong tiếng Anh và được sử dụng rất phổ biến trong các bài văn, truyện ngắn, tiểu thuyết và cả trong hội thoại hàng ngày.

At that time thường được đặt ở đầu câu để chỉ ra thời điểm cụ thể mà câu đó diễn ra. Nó thường được sử dụng để giới thiệu một sự kiện, tình huống hoặc hành động xảy ra trong quá khứ và đặc biệt là khi muốn làm nổi bật thời gian xảy ra sự kiện đó.

At that time có thể được sử dụng với bất kỳ thì nào trong tiếng Anh, tùy thuộc vào tình huống và ý nghĩa mà người nói hoặc người viết muốn truyền đạt.

Tại sao at that time quan trọng trong tiếng Anh

Việc sử dụng at that time là rất quan trọng trong tiếng Anh vì nó giúp cho việc diễn đạt thời gian và sự kiện trong quá khứ được rõ ràng và chính xác hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn cần miêu tả các sự kiện, tình huống hoặc hành động xảy ra trong quá khứ một cách chi tiết và truyền tải thông tin chính xác đến người đọc hoặc người nghe.

Ngoài ra, việc sử dụng at that time còn giúp bạn đưa ra sự kết hợp thời gian chính xác giữa các sự kiện, tình huống hoặc hành động trong quá khứ. Vì vậy, nắm vững cách sử dụng at that time sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng viết và nói tiếng Anh một cách chính xác và sử dụng ngữ pháp đúng đắn.

2. Cách chia thì với “at that time”

2.1. Chia thì quá khứ đơn (Simple Past) với at that time

Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ. Khi sử dụng at that time với thì quá khứ đơn, nó thường được đặt ở đầu câu để chỉ ra thời điểm xảy ra sự kiện đó. Ví dụ:

 • At that time, I worked as a teacher. (Lúc đó, tôi làm giáo viên.)

2.2. Chia thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) với at that time

Thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng để diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ. Khi sử dụng at that time với thì quá khứ tiếp diễn, nó thường được đặt ở đầu câu để chỉ ra thời điểm đang diễn ra sự kiện đó. Ví dụ:

 • At that time, I was studying at university. (Lúc đó, tôi đang học đại học.)

2.3. Chia thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) với at that time

Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng để diễn tả một hành động đã kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. Khi sử dụng at that time với thì quá khứ hoàn thành, nó thường được đặt ở cuối câu để chỉ ra thời điểm sự kiện đã xảy ra trước đó. Ví dụ:

 • I had finished my homework at that time. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà lúc đó.)

2.4. Cách dùng at that time với các thì khác

Ngoài ba thì quá khứ trên, at that time cũng có thể được sử dụng với các thì khác như thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect), thì tương lai đơn (Simple Future), và thì tương lai hoàn thành (Future Perfect). Với các thì này, at that time thường được sử dụng để chỉ ra thời điểm xảy ra sự kiện trong tương lai hoặc trong quá khứ gần đây. Ví dụ:

 • I have visited London twice at that time. (Tôi đã đến London hai lần trong quá khứ gần đây.)
 • We will have completed the project at that time. (Chúng tôi sẽ đã hoàn thành dự án đó tại thời điểm đó.)

3. Các trường hợp sử dụng at that time

3.1. Sử dụng at that time để chỉ thời gian cụ thể trong quá khứ

At that time được sử dụng để chỉ một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Thông thường, nó được sử dụng với thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một sự kiện đã xảy ra vào thời điểm đó. Ví dụ:

 • I met my husband at that time. (Tôi đã gặp chồng tôi vào thời điểm đó.)
 • She was living in Paris at that time. (Cô ấy đang sống ở Paris vào thời điểm đó.)

3.2. Sử dụng at that time để đưa ra thông tin liên quan đến một sự kiện xảy ra trong quá khứ

At that time cũng được sử dụng để đưa ra thông tin về một sự kiện xảy ra trong quá khứ, thường đi kèm với thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ tiếp diễn. Ví dụ:

 • The war was going on at that time. (Chiến tranh đang diễn ra vào thời điểm đó.)
 • He was writing his novel at that time. (Anh ta đang viết tiểu thuyết của mình vào thời điểm đó.)

3.3. Sử dụng at that time để nhấn mạnh thời gian xảy ra sự kiện

At that time cũng được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm xảy ra sự kiện, thường được đặt ở đầu hoặc cuối câu. Ví dụ:

 • At that time, I was studying for my exams. (Lúc đó, tôi đang học cho kỳ thi của mình.)
 • I graduated from university at that time. (Tôi đã tốt nghiệp đại học vào thời điểm đó.)

4. Cách sử dụng at that time trong câu

4.1. Cách sử dụng at that time với động từ

At that time thường được sử dụng với động từ để chỉ thời gian xảy ra hành động trong quá khứ. Thông thường, nó được đặt ở đầu câu hoặc ở giữa câu. Ví dụ:

 • At that time, I was living in New York. (Lúc đó, tôi đang sống ở New York.)
 • I started working at the company at that time. (Tôi bắt đầu làm việc tại công ty vào thời điểm đó.)

4.2. Cách sử dụng at that time với tính từ

At that time cũng có thể được sử dụng với tính từ để miêu tả một tính trạng, tình hình vào thời điểm đó. Thông thường, nó được đặt sau tính từ. Ví dụ:

 • He was a popular singer at that time. (Anh ta là một ca sĩ nổi tiếng vào thời điểm đó.)
 • The economy was booming at that time. (Nền kinh tế đang phát triển mạnh vào thời điểm đó.)

4.3. Cách sử dụng at that time với danh từ

At that time cũng có thể được sử dụng với danh từ để chỉ một sự việc, một sự kiện xảy ra vào thời điểm đó. Thông thường, nó được đặt ở đầu câu hoặc ở giữa câu. Ví dụ:

 • At that time, the Vietnam War was still going on. (Vào thời điểm đó, chiến tranh Việt Nam vẫn đang diễn ra.)
 • The Beatles were at the height of their popularity at that time. (The Beatles đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng của họ vào thời điểm đó.)

5. Ví dụ về cách sử dụng at that time trong tiếng Anh

Sử dụng at that time để chỉ thời gian cụ thể trong quá khứ:

 • I graduated from college in 2005. At that time, I wasn’t sure what I wanted to do with my life. (Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2005. Lúc đó, tôi chưa chắc chắn điều gì tôi muốn làm với cuộc đời mình.)

Sử dụng at that time để đưa ra thông tin liên quan đến một sự kiện xảy ra trong quá khứ:

 • The Titanic sank in 1912. At that time, it was the largest and most luxurious ship in the world. (Titanic chìm vào năm 1912. Lúc đó, nó là tàu lớn nhất và sang trọng nhất trên thế giới.)

Sử dụng at that time để nhấn mạnh thời gian xảy ra sự kiện:

 • My grandparents got married in the 1950s. At that time, life was very different than it is now. (Ông bà tôi kết hôn vào những năm 1950. Lúc đó, cuộc sống rất khác với hiện tại.)
 • In the 1980s, Madonna was the queen of pop music. At that time, she was known for her bold fashion choices and provocative lyrics. (Vào những năm 1980, Madonna là nữ hoàng nhạc pop. Lúc đó, cô được biết đến với những lựa chọn thời trang táo bạo và lời bài hát gợi cảm.)
 • Neil Armstrong became the first person to walk on the moon in 1969. At that time, it was a historic moment for all of humanity. (Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng vào năm 1969. Lúc đó, đó là một khoảnh khắc lịch sử đối với toàn bộ nhân loại.)

6. Tổng kết

At that time là một cụm từ thường được sử dụng để chỉ thời gian cụ thể trong quá khứ. Cụm từ này có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau để đưa ra thông tin, nhấn mạnh thời gian hoặc kết hợp với các thì khác trong tiếng Anh.

Để sử dụng at that time một cách chính xác, người học tiếng Anh cần phải nắm vững cách chia các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng at that time trong từng trường hợp khác nhau. Việc nắm vững cụm từ này sẽ giúp người học tiếng Anh nói chuyện trôi chảy hơn và hiểu rõ hơn về các sự kiện xảy ra trong quá khứ.

Một số lợi ích của việc nắm vững cách sử dụng at that time trong học tiếng Anh bao gồm:

 • Giúp người học tiếng Anh nói và viết chính xác hơn về quá khứ.
 • Giúp người học tiếng Anh hiểu rõ hơn về các sự kiện lịch sử và văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh.
 • Giúp người học tiếng Anh nâng cao khả năng nghe và hiểu các câu trả lời trong các cuộc trò chuyện liên quan đến quá khứ.

Vì vậy, việc nắm vững cách sử dụng at that time trong tiếng Anh là rất quan trọng đối với người học tiếng Anh muốn phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Tin liên quan
Tìm hiểu ý nghĩa của "Carry Out" trong tiếng Anh và cách sử dụng

Tìm hiểu ý nghĩa của "Carry Out" trong tiếng Anh và cách sử dụng

Carry out là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa cũng như cách sử dụng của nó. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về carry out và những trường hợp sử dụng phổ biến của cụm từ này. 1. […]
Trường tiểu học tiếng Anh là gì?

Trường tiểu học tiếng Anh là gì?

Trường tiểu học tiếng Anh là Elementary School hoặc Grade school, còn được gọi là trường cơ sở, là cấp độ đào tạo chính thức đầu tiên cho trẻ em. Nó thường bắt đầu từ tuổi 6 và trong vòng 6 năm. Nội dung học tập tập trung vào các môn cơ bản như toán […]
Lá cờ Philippines: Ý nghĩa và sức mạnh của biểu tượng Quốc Gia

Lá cờ Philippines: Ý nghĩa và sức mạnh của biểu tượng Quốc Gia

Đối với mỗi quốc gia, lá cờ quốc gia là một biểu tượng rất quan trọng và đặc trưng. Nó đại diện cho sức mạnh và danh tiếng của quốc gia, và mang lại niềm tự hào cho người dân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lá cờ quốc gia của […]
Khám phá trang phục truyền thống độc đáo của người Philippines

Khám phá trang phục truyền thống độc đáo của người Philippines

Tư vấn du Học Philippines giới thiệu về những trang phục truyền thống độc đáo và đa dạng của người Philippines, từ áo dài terno cho đến trang phục người Igorot truyền thống. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá sự đa dạng văn hóa và truyền thống của đất nước Philippines thông qua những […]
Tổng quan về điều kiện du học tại Philippines

Tổng quan về điều kiện du học tại Philippines

Nằm trong vùng Đông Nam Á, Philippines là một quốc gia gồm hơn 7.000 hòn đảo xinh đẹp, hấp dẫn với bầu không khí ấm áp và thân thiện. Đây là đất nước của những ngọn núi lửa, những bãi biển trải dài mịn màng và văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, Philippines còn nổi […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học