Tìm hiểu về đại từ tân ngữ và chức năng của chúng trong câu

Ngày 17/07/2024
842 lượt xem

Đại từ tân ngữ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Du Học Philippines sẽ giải thích đại từ tân ngữ là gì, chức năng của chúng trong câu và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày.

1. Giới thiệu đại từ tân ngữ

Đại từ tân ngữ là một phần trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Đại từ tân ngữ được sử dụng để thay thế cho danh từ, để tránh sự lặp lại của từ đó trong câu và giúp cho câu trở nên ngắn gọn, dễ hiểu hơn.

Đại từ tân ngữ được phân thành ba loại chính: đại từ tân ngữ chủ động (subject pronouns), đại từ tân ngữ bị động (object pronouns) và đại từ tân ngữ bổ nghĩa (possessive pronouns).

Đại từ tân ngữ chủ động được sử dụng để thay thế cho chủ ngữ trong câu, ví dụ như “I” (tôi), “you” (bạn), “he” (anh ta), “she” (cô ta), “it” (nó), “we” (chúng tôi) và “they” (họ).

Đại từ tân ngữ bị động được sử dụng để thay thế cho tân ngữ trong câu, ví dụ như “me” (tôi), “you” (bạn), “him” (anh ta), “her” (cô ta), “it” (nó), “us” (chúng tôi) và “them” (họ).

Đại từ tân ngữ bổ nghĩa được sử dụng để thay thế cho danh từ để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ giữa người và vật, ví dụ như “mine” (của tôi), “yours” (của bạn), “his” (của anh ta), “hers” (của cô ta), “its” (của nó), “ours” (của chúng tôi) và “theirs” (của họ).

Tầm quan trọng của đại từ tân ngữ trong tiếng Anh rất lớn, bởi vì nó giúp cho câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Nếu không sử dụng đại từ tân ngữ, người nói sẽ phải lặp lại từ đó nhiều lần trong câu, làm cho câu trở nên dài và khó hiểu hơn. Do đó, nắm vững cách sử dụng đại từ tân ngữ là rất quan trọng trong việc học tiếng Anh.

2. Các loại đại từ tân ngữ

2.1. Đại từ tân ngữ chủ động (subject pronouns)

Đại từ tân ngữ chủ động được sử dụng để thay thế cho chủ ngữ trong câu. Các đại từ tân ngữ chủ động bao gồm: “I” (tôi), “you” (bạn), “he” (anh ta), “she” (cô ta), “it” (nó), “we” (chúng tôi) và “they” (họ).

Ví dụ:

 • She is a doctor. (Cô ta là một bác sĩ.)
 • They are my friends. (Họ là bạn của tôi.)
 • You should study hard. (Bạn nên học chăm chỉ.)

2.2. Đại từ tân ngữ bị động (object pronouns)

Đại từ tân ngữ bị động được sử dụng để thay thế cho tân ngữ trong câu. Các đại từ tân ngữ bị động bao gồm: “me” (tôi), “you” (bạn), “him” (anh ta), “her” (cô ta), “it” (nó), “us” (chúng tôi) và “them” (họ).

Ví dụ:

 • They gave me a present. (Họ tặng tôi một món quà.)
 • He loves her. (Anh ta yêu cô ta.)
 • Can you help us? (Bạn có thể giúp chúng tôi không?)

2.3. Đại từ tân ngữ bổ nghĩa (possessive pronouns)

Đại từ tân ngữ bổ nghĩa được sử dụng để thay thế cho danh từ để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ giữa người và vật. Các đại từ tân ngữ bổ nghĩa bao gồm: “mine” (của tôi), “yours” (của bạn), “his” (của anh ta), “hers” (của cô ta), “its” (của nó), “ours” (của chúng tôi) và “theirs” (của họ).

Ví dụ:

 • This book is mine. (Cuốn sách này là của tôi.)
 • Is this car yours? (Chiếc xe này của bạn phải không?)
 • The cat licked its paw. (Con mèo liếm móng của nó.)

Tóm lại, các loại đại từ tân ngữ đều có vai trò quan trọng trong việc thay thế cho danh từ và giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Nắm vững cách sử dụng các loại đại từ tân ngữ sẽ giúp người học tiếng Anh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình.

3. Chức năng của đại từ tân ngữ trong câu

3.1. Thay thế danh từ trong câu

Chức năng chính của đại từ tân ngữ là thay thế cho danh từ trong câu. Việc sử dụng đại từ tân ngữ giúp tránh lặp lại danh từ nhiều lần trong câu, từ đó giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Thay vì viết “John loves John’s dog”, ta có thể viết “John loves his dog” để tránh sự lặp lại của danh từ “John”.

Ví dụ:

 • She gave me her book. (Cô ta cho tôi quyển sách của cô ta.)
 • We bought them a gift. (Chúng tôi mua món quà cho họ.)
 • He saw it yesterday. (Anh ta đã nhìn thấy nó hôm qua.)

3.2. Làm nối liền giữa các ý trong câu

Đại từ tân ngữ cũng có thể được sử dụng để làm nối liền giữa các ý trong câu. Chúng ta có thể sử dụng đại từ tân ngữ để đề cập lại đối tượng đã được đề cập trước đó trong câu. Điều này giúp cho câu trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

 • My sister likes to play basketball. She plays it every weekend. (Em gái tôi thích chơi bóng rổ. Cô ấy chơi môn thể thao này mỗi cuối tuần.)
 • He bought a new car. It is very expensive. (Anh ta mua chiếc xe mới. Nó rất đắt tiền.)

3.3. Tạo sự nhấn mạnh trong câu

Một số đại từ tân ngữ có khả năng tạo sự nhấn mạnh trong câu. Việc sử dụng đại từ tân ngữ nhấn mạnh có thể giúp cho người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn ý muốn truyền đạt của người nói hoặc viết.

Ví dụ:

 • I made this cake myself. (Tôi đã tự làm chiếc bánh này.)
 • She painted the picture herself. (Cô ta đã tự vẽ bức tranh này.)

Tóm lại, đại từ tân ngữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt ý nghĩa của câu. Chúng giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn, tạo sự liên kết giữa các ý trong câu và thậm chí có thể giúp tăng tính nhấn mạnh của câu.

4. Cách sử dụng đại từ tân ngữ trong giao tiếp hàng ngày

4.1. Sử dụng đại từ tân ngữ thích hợp trong câu

Trong tiếng Anh, đại từ tân ngữ được sử dụng để thay thế danh từ hoặc cụm danh từ trong câu. Tuy nhiên, để sử dụng đúng đại từ tân ngữ thích hợp trong câu là điều không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số lưu ý về cách sử dụng đại từ tân ngữ:

 • Sử dụng đại từ tân ngữ chủ động (subject pronouns) như “I”, “you”, “he”, “she”, “it”, “we”, “they” để thay thế danh từ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Ví dụ: “I am a teacher.” (Tôi là một giáo viên.)
 • Sử dụng đại từ tân ngữ bị động (object pronouns) như “me”, “you”, “him”, “her”, “it”, “us”, “them” để thay thế danh từ đóng vai trò là tân ngữ trong câu. Ví dụ: “She gave me a present.” (Cô ấy tặng cho tôi một món quà.)
 • Sử dụng đại từ tân ngữ bổ nghĩa (possessive pronouns) như “my”, “your”, “his”, “her”, “its”, “our”, “their” để thay thế cụm danh từ bổ nghĩa trong câu. Ví dụ: “This is her book.” (Đây là cuốn sách của cô ấy.)

4.2. Tránh nhầm lẫn giữa các loại đại từ tân ngữ

Trong tiếng Anh, các loại đại từ tân ngữ có những đặc điểm riêng và có thể dễ dàng bị nhầm lẫn. Do đó, để sử dụng đúng đại từ tân ngữ thích hợp trong câu, cần phải nắm rõ cách sử dụng của từng loại đại từ.

Tránh nhầm lẫn giữa đại từ tân ngữ chủ động (subject pronouns) và đại từ tân ngữ bị động (object pronouns) cũng là một điều quan trọng khi sử dụng đại từ tân ngữ trong giao tiếp hàng ngày.

Đại từ tân ngữ chủ động được sử dụng để thay thế danh từ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Ví dụ:

 • She sings very well. (Cô ấy hát rất hay.)
 • They are playing soccer. (Họ đang chơi bóng đá.)
 • We went to the park yesterday. (Chúng tôi đi đến công viên hôm qua.)

Trong các câu trên, đại từ tân ngữ chủ động được sử dụng để thay thế cho danh từ đóng vai trò là chủ ngữ (she, they, we).

Trong khi đó, đại từ tân ngữ bị động được sử dụng để thay thế danh từ đóng vai trò là tân ngữ trong câu. Ví dụ:

 • He loves her. (Anh ấy yêu cô ấy.)
 • They gave me a gift. (Họ tặng tôi một món quà.)
 • She was invited to the party. (Cô ấy được mời đến bữa tiệc.)

Trong các câu trên, đại từ tân ngữ bị động được sử dụng để thay thế cho danh từ đóng vai trò là tân ngữ (her, me, she).

Tránh nhầm lẫn giữa đại từ tân ngữ chủ động và đại từ tân ngữ bị động sẽ giúp cho giao tiếp của bạn trở nên dễ hiểu và tránh được những sự hiểu nhầm không đáng có.

4.3. Ví dụ về cách sử dụng đại từ tân ngữ trong giao tiếp hàng ngày

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng đại từ tân ngữ trong giao tiếp hàng ngày, dưới đây là một số ví dụ:

 1. Sử dụng đại từ tân ngữ chủ động:
 • I love you. (Tôi yêu em)
 • She is watching him. (Cô ấy đang nhìn anh ấy)
 • They invited us to the party. (Họ mời chúng tôi đến bữa tiệc)
 1. Sử dụng đại từ tân ngữ bị động:
 • The book was given to her by him. (Cuốn sách được anh ta tặng cho cô ấy)
 • I was told the news by them. (Tôi được họ cho biết tin tức đó)
 1. Sử dụng đại từ tân ngữ bổ nghĩa:
 • This car is mine. (Chiếc xe này là của tôi)
 • The house is hers. (Ngôi nhà này là của cô ấy)

Khi sử dụng đại từ tân ngữ trong giao tiếp hàng ngày, bạn nên chú ý đến ngữ cảnh và cách sử dụng để tránh nhầm lẫn và gây hiểu nhầm cho người nghe.

5. Kết luận

Từ những gì đã được trình bày ở trên, ta có thể thấy rằng đại từ tân ngữ là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thay thế danh từ và giúp tạo nên cấu trúc câu chuẩn xác, tránh được sự lặp lại không cần thiết.

Điều quan trọng là sử dụng đại từ tân ngữ một cách chính xác. Ta cần phải hiểu rõ các loại đại từ tân ngữ và chức năng của chúng trong câu để có thể sử dụng một cách chính xác và tự tin.

Ngoài ra, khi sử dụng đại từ tân ngữ trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta cần tránh nhầm lẫn giữa các loại đại từ tân ngữ và sử dụng chúng đúng với mục đích sử dụng của mình.

Tóm lại, việc hiểu và sử dụng đại từ tân ngữ một cách chính xác sẽ giúp ta nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và giúp cho việc giao tiếp hàng ngày trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Tin liên quan
Có gì trong ký túc xá tại Philippines?

Có gì trong ký túc xá tại Philippines?

Du học sinh không xa lạ gì với môi trường khép kín có ký túc xá bên trong khuôn viên trường Anh ngữ tại Philippines. Bạn tò mò ký túc xá dành cho học viên như thế nào và được trang bị những cơ sở vật chất gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho […]
Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực là một trong những thế mạnh của Philippines với hàng trăm món ăn độc đáo và đặc sản địa phương. Từ món ăn truyền thống như Adobo và Lechon, đến những món ăn đặc biệt như Balut và Kinilaw, đất nước này có rất nhiều để đưa ra cho những người yêu thích […]
Hoạt động ngoại khóa của trường Anh ngữ CIA

Hoạt động ngoại khóa của trường Anh ngữ CIA

Để hỗ trợ học viên rèn luyện tiếng Anh một cách thú vị, trường Anh ngữ CIA cũng thường xuyên tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa. Đây là cơ hội để các bạn học viên tiếp thêm năng lượng và giao lưu cùng những bạn học viên quốc tế. Một số hoạt động […]
4 hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ Philinter

4 hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ Philinter

Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, trường Anh ngữ Philinter còn có nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi và hấp dẫn dành cho các học viên. Vào mỗi thứ sáu cuối cùng của tháng, trường thường tổ chức các hoạt động như Speech contest, Spelling bee, Dance Party, Karaoke…Đây là các […]
10 phương pháp đơn giản để bứt phá kỹ năng đọc tiếng Anh

10 phương pháp đơn giản để bứt phá kỹ năng đọc tiếng Anh

Bên cạnh các kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Anh, kỹ năng đọc cũng là nỗi lo của rất nhiều bạn học viên. Để giải đáp các vấn đề này, hãy cùng tham khảo 10 phương pháp giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc tiếng Anh nhanh chóng. 1. Đọc những gì mình thích Để […]
Kinh nghiệm vàng cho hành trình học tiếng Anh tại Philippines

Kinh nghiệm vàng cho hành trình học tiếng Anh tại Philippines

Bài viết cung cấp những kinh nghiệm quý giá giúp bạn có một hành trình học tiếng Anh hiệu quả và trọn vẹn tại Philippines. Hãy cùng khám phá những bí quyết và lời khuyên hữu ích từ chuyên gia! 1. Giới thiệu về việc học tiếng Anh tại Philippines Bạn đang tìm kiếm một […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học