Cách dùng have has trong tiếng Anh – Hướng dẫn đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao

Ngày 16/07/2024
1.661 lượt xem

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức về cách dùng have has trong tiếng Anh, bao gồm cách dùng have has trong thì hiện tại hoàn thành và sự khác nhau giữa have và has. Hãy cùng tìm hiểu để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn nhé!

1. Giới thiệu về have has và tầm quan trọng của chúng trong tiếng Anh

Have và has là hai động từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Cả hai đều có ý nghĩa “có”, nhưng được sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Have là động từ ở dạng nguyên thể, còn has là dạng chia của động từ have ở thì hiện tại đơn và chỉ được sử dụng với chủ ngữ số ít (he, she, it).

Sự quan trọng của have và has nằm ở việc chúng được sử dụng rất phổ biến trong các thì và cấu trúc ngữ pháp khác nhau của tiếng Anh. Chúng là những động từ cơ bản và quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp cho việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn.

Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của have và has là rất quan trọng để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn. Chính vì thế, học sinh và người học tiếng Anh nên đặc biệt chú trọng vào việc học cách sử dụng have và has một cách đúng đắn để tránh nhầm lẫn và gây ra sự hiểu lầm.

Trên đây là sự giới thiệu về have và has cũng như tầm quan trọng của chúng trong tiếng Anh. Ở các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách dùng have và has trong các trường hợp khác nhau.

2. Cách dùng have has trong thì hiện tại đơn

2.1. Sự khác biệt giữa have và has trong thì hiện tại đơn

Have và has đều được sử dụng trong thì hiện tại đơn, nhưng có sự khác biệt về chủ ngữ. Have được sử dụng với các chủ ngữ số nhiều (I, you, we, they), còn has được sử dụng với các chủ ngữ số ít (he, she, it). Vì vậy, khi sử dụng have và has trong thì hiện tại đơn, cần phải xác định chủ ngữ đúng để sử dụng động từ phù hợp.

Ví dụ:

 • I have a dog. (Tôi có một con chó.)
 • He has a cat. (Anh ta có một con mèo.)
 • We have two cars. (Chúng tôi có hai chiếc xe hơi.)
 • She has a new job. (Cô ấy có một công việc mới.)

2.2. Cách sử dụng have và has với các chủ ngữ khác nhau

 • Với các chủ ngữ số nhiều: have Have được sử dụng để diễn tả hành động, tình trạng hoặc sự sở hữu của nhiều người hoặc vật.

Ví dụ:

 • They have a lot of money. (Họ có nhiều tiền.)
 • We have a big family. (Chúng tôi có một gia đình đông đảo.)
 • You have a good idea. (Bạn có một ý tưởng tốt.)
 • They have two children. (Họ có hai đứa trẻ.)
 • Với các chủ ngữ số ít: has Has được sử dụng để diễn tả hành động, tình trạng hoặc sự sở hữu của một người hoặc vật.

Ví dụ:

 • He has a nice car. (Anh ta có một chiếc xe hơi đẹp.)
 • She has a beautiful voice. (Cô ấy có một giọng hát đẹp.)
 • It has a red tail. (Nó có một cái đuôi màu đỏ.)
 • The book has an interesting plot. (Cuốn sách có một cốt truyện thú vị.)

Trên đây là những cách dùng have và has trong thì hiện tại đơn, hy vọng giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng trong tiếng Anh.

3. Cách dùng have has trong thì hiện tại hoàn thành

3.1. Khái niệm và ý nghĩa của thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành là một thì trong tiếng Anh để diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ, nhưng có liên quan đến hiện tại. Thì này thường được sử dụng khi muốn nói về kinh nghiệm, sự kiện đã xảy ra hoặc hoạt động đã kết thúc trong thời gian gần đây.

Ý nghĩa của thì hiện tại hoàn thành là kết nối giữa quá khứ và hiện tại, cho phép người nói diễn tả một hành động trong quá khứ với một ảnh hưởng đến hiện tại.

3.2. Cách sử dụng have và has trong thì hiện tại hoàn thành

Have và has được sử dụng để hình thành thì hiện tại hoàn thành. Have được sử dụng với các chủ ngữ số nhiều (I, you, we, they), còn has được sử dụng với các chủ ngữ số ít (he, she, it).

Cấu trúc câu thường được sử dụng cho thì hiện tại hoàn thành là: S + have/has + PII (động từ phân từ quá khứ). Động từ phân từ quá khứ (Past Participle) của động từ chính có thể được tìm thấy trong danh sách động từ bất quy tắc hoặc được hình thành bằng cách thêm -ed vào cuối động từ.

Ví dụ:

 • I have studied English for five years. (Tôi đã học tiếng Anh trong năm năm qua.)
 • He has worked at this company since 2010. (Anh ấy đã làm việc tại công ty này từ năm 2010.)
 • They have visited many countries. (Họ đã thăm nhiều quốc gia.)
 • She has read that book before. (Cô ấy đã đọc cuốn sách đó trước đó.)

3.3. Các trường hợp sử dụng thì hiện tại hoàn thành

 • Khi nói về trải nghiệm, hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại: Ví dụ: I have traveled to many countries.
 • Khi muốn diễn tả một hành động đã kết thúc gần đây hoặc một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ: Ví dụ: She has just finished her homework.
 • Khi muốn diễn tả một hành động đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ: Ví dụ: They have eaten at that restaurant many times.
 • Khi muốn nói về một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn cho đến hiện tại: Ví dụ: He has lived in New York City for two years.
 • Khi muốn nói về một kết quả hoặc hành động đã hoàn thành trong quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại: Ví dụ: She has lost her keys. (Cô ấy đã để mất chìa khóa của mình.)

Trong tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì quan trọng và thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Việc sử dụng đúng have và has trong thì hiện tại hoàn thành rất quan trọng để người nghe hiểu rõ ý của người nói và truyền đạt thông điệp một cách chính xác.

4. Sự khác biệt giữa have và has

Have và has là hai dạng của động từ “to have” trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt về cách sử dụng, tùy thuộc vào chủ ngữ của câu.

 • Have được sử dụng với các chủ ngữ nhân danh từ số nhiều hoặc danh từ số ít thứ nhất và thứ ba số nhiều, ví dụ: I, you, we, they, và các danh từ số nhiều như dogs, cats, books, và people.

Ví dụ:

 • I have a dog. (Tôi có một con chó.)
 • They have two children. (Họ có hai đứa trẻ.)
 • We have a lot of work to do. (Chúng ta có rất nhiều công việc để làm.)
 • Has được sử dụng với các chủ ngữ thứ ba số ít, ví dụ: he, she, it, và các danh từ số ít như a dog, a book, a car, và một số danh từ không đếm được như water, money, information.

Ví dụ:

 • He has a car. (Anh ấy có một chiếc ô tô.)
 • She has a lot of money. (Cô ấy có rất nhiều tiền.)
 • The book has 200 pages. (Cuốn sách có 200 trang.)

Ngoài ra, cần chú ý rằng động từ “to have” còn có nhiều dạng khác như had (quá khứ đơn), having (đang có), và have had (thì hiện tại hoàn thành). Việc sử dụng đúng các dạng này là rất quan trọng trong việc diễn đạt ý nghĩa và tránh sai lầm trong giao tiếp tiếng Anh.

5. Các ví dụ minh họa cho cách dùng have has trong tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng have và has trong tiếng Anh, dưới đây là một số câu ví dụ minh họa cho các trường hợp khác nhau:

Cách dùng have và has trong thì hiện tại đơn:

 • I have a headache. (Tôi đau đầu.)
 • She has a lot of friends. (Cô ấy có rất nhiều bạn.)
 • They have been married for ten years. (Họ đã kết hôn được 10 năm.)
 • He has to go to work early in the morning. (Anh ấy phải đi làm sớm vào buổi sáng.)

Cách dùng have và has trong thì hiện tại hoàn thành:

 • We have had a great time on vacation. (Chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong kỳ nghỉ.)
 • She has finished her homework. (Cô ấy đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.)
 • They have already eaten dinner. (Họ đã ăn tối rồi.)
 • He has never been to Europe. (Anh ấy chưa bao giờ đi đến châu Âu.)

Lưu ý quan trọng khi sử dụng have và has:

 • Khi sử dụng have và has với danh từ không đếm được, ta dùng has. Ví dụ: The cat has a lot of fur. (Con mèo có rất nhiều lông.)
 • Khi sử dụng have và has với danh từ số ít, ta dùng has. Ví dụ: She has a new phone. (Cô ấy có một chiếc điện thoại mới.)
 • Khi sử dụng have và has với danh từ số nhiều, ta dùng have. Ví dụ: They have three dogs. (Họ có ba con chó.)
 • Khi sử dụng have và has với chủ ngữ là I hoặc you, ta dùng have. Ví dụ: I have a meeting this afternoon. (Tôi có cuộc họp chiều nay.)

Những lưu ý trên giúp chúng ta sử dụng động từ “to have” một cách chính xác và tránh những sai lầm phổ biến trong tiếng Anh.

6. Kết luận

Sau khi tìm hiểu về cách dùng have has trong tiếng Anh, ta có thể thấy đây là hai động từ rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng rất phổ biến trong các thì và các cấu trúc câu khác nhau.

Trong thì hiện tại đơn, have và has được sử dụng tùy thuộc vào chủ ngữ của câu. Have được sử dụng với các chủ ngữ số nhiều hoặc ngôi thứ nhất số ít, trong khi has được sử dụng với các chủ ngữ số ít khác. Trong thì hiện tại hoàn thành, have và has được sử dụng để diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ và vẫn còn liên quan đến hiện tại. Còn đối với những trường hợp khác nhau, cách sử dụng have và has cũng có sự khác biệt tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Để sử dụng have has một cách hiệu quả, người học nên thường xuyên luyện tập và áp dụng chúng trong các bài tập và cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, việc lưu ý các lưu ý quan trọng khi sử dụng have và has cũng rất cần thiết để tránh những sai lầm phổ biến khi sử dụng động từ này.

Cuối cùng, để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn, người học cần phải rèn luyện vốn từ vựng, ngữ pháp và thực hành nói, viết tiếng Anh thường xuyên. Với sự cố gắng và nỗ lực, việc sử dụng đúng have và has sẽ trở thành thói quen tự nhiên và giúp người học cải thiện khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh một cách hiệu quả.

Tin liên quan
[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

Mỗi quốc gia hay mỗi nền văn hóa đều có những phong tục cũng như biểu tượng riêng về sự may mắn. Nó được xem là “tấm bùa hộ mệnh” giúp con người ta luôn hướng về phía trước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Vậy, người Philippines coi đâu là biểu tượng […]
Hướng dẫn sử dụng "a/an/some/any" trong tiếng Anh

Hướng dẫn sử dụng "a/an/some/any" trong tiếng Anh

Du Học Philippines cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng “a/an/some/any” trong tiếng Anh. Từ đó giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. 1. Giới thiệu Trong tiếng Anh, “a/an/some/any” là những từ rất quan trọng trong việc xây dựng câu. Việc […]
Ghé thăm 4 trường Anh ngữ tốt nhất tại thành phố Clark

Ghé thăm 4 trường Anh ngữ tốt nhất tại thành phố Clark

Khu vực Clark là nơi tụ họp nhiều trường Anh ngữ có chất lượng đào tạo tiếng Anh đảm bảo tại Philippines. Hãy cùng GIP khám phá một số những trường Anh ngữ nổi bật nhất trong khu vực này nhé. 1. Trường Anh ngữ HELP Clark Trường Anh ngữ HELP Clark đã có lịch […]
Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh từ “always” như: always là thì gì, always nghĩa là gì, always đọc tiếng Anh là gì, always thuộc thì hiện tại đơn và always là dấu hiệu của thì nào. Nội dung bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ minh họa và […]
Bằng Đại Học tiếng Anh là gì?

Bằng Đại Học tiếng Anh là gì?

Bằng Đại Học hay bằng tốt nghiệp Đại Học tiếng Anh là College Degree. Là một chứng chỉ được cấp sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo đại học, điều kiện cho việc nhận bằng đại học là phải hoàn thành một số số học phần, tốt nghiệp và thi đạt điểm tối […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học